5027/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v hồ sơ dự án đầu tư xây dựng trong khu vực vùng đệm Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được các Công văn số 5884/UBND-QH1 ngày 02/10/2015 và số 6257/UBND-QH1 ngày 16/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị thẩm định, thỏa thuận ranh giới 05 dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng diện tích đất và mặt nước biển của vùng đệm Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long (gồm các dự án: Khu đô thị, dịch vụ cao cấp Bến Đoan; Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu; Khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng; Khu khách sạn nghỉ dưỡng biển cao cấp Vinpearl Hạ Long; Công viên Đại dương Hạ Long).
Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa nhận được hồ sơ của các dự án nói trên, vì vậy, chưa có cơ sở thẩm định việc triển khai những dự án này có ảnh hưởng tới giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long hay không, đặc biệt là về vấn đề cảnh quan môi trường, cảnh quan thiên nhiên - văn hóa của Vịnh Hạ Long. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo cơ quan liên quan gửi tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch các hồ sơ dự án để thẩm định theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh;
- BQL Vịnh Hạ Long;
- Lưu: VP, DSVH, NVC. 10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác