5045/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với tỉnh Ninh Thuận

Ngày 25 tháng 11 năm 2015, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận - Nguyễn Đức Thanh về việc hỗ trợ đầu tư nguồn vốn Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2016, lập quy hoạch chi tiết Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ, hướng dẫn hồ sơ thủ tục xét công nhận khu du lịch quốc gia và xây dựng hồ sơ khoa học trình Tổ chức UNESCO công nhận Hệ thống tháp Chăm tại Ninh Thuận là Di sản văn hóa thế giới, Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Ninh Thuận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hóa dân tộc, Văn phòng; về phía tỉnh Ninh Thuận có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận - Lê Văn Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận báo cáo kế hoạch đầu tư nguồn vốn Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2016, đề xuất, kiến nghị của Tỉnh và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận đã phát triển liên tục, bền vững và đồng đều trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, trong lĩnh vực du lịch, tỉnh đã có những khởi sắc mạnh mẽ, tổ chức được nhiều sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu, thu hút sự quan tâm đông đảo của khách du lịch trong và ngoài nước. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
2. Du lịch với tính chất là ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao. Với lợi thế và tiềm năng sẵn có, tỉnh Ninh Thuận có những cơ hội lớn để phát triển nhanh, mạnh và bền vững về du lịch. Để nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh phát triển du lịch Ninh Thuận, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quan tâm, chỉ đạo:
- Nghiên cứu, xem xét triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển du lịch theo Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 8.12.2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04.9.2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02.7.2015 về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch, lựa chọn giải pháp phù hợp với đặc thù du lịch địa phương, giải quyết những bấp cập trong công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh.
- Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược, từ đó, hình thành các dự án du lịch, mang tầm quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng cũng như hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.
- Chủ động, đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch. Cần tập trung vào các thị trường khách du lịch như Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, và Ấn Độ…
- Tăng cường liên kết giữa các địa phương, các doanh nghiệp, các công ty lữ hành, các nhà kinh doanh… nhằm tạo ra những sản phẩm đặc trưng phục vụ du khách.
- Tích cực, chủ động tham gia Hội chợ quốc tế về Du lịch mùa hè tại Đà Nẵng vào tháng 6.2016 để mở rộng giao lưu, hợp tác, phát triển du lịch, tăng cường quảng bá du lịch Ninh Thuận tới du khách.
3. Về một số đề nghị cụ thể của tỉnh Ninh Thuận:
a) Ủng hộ việc xây dựng và lập hồ sơ khoa học các tháp Chăm tỉnh Ninh Thuận và Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Ninh Thuận vào Danh mục Di sản văn hóa đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận. Sau khi thống nhất với Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Bộ sẽ có hướng dẫn cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện.
b) Đối với các dự án đề nghị được ghi vốn Chương trình mục tiêu về văn hóa giai đoạn 2016-2020, đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng du lịch năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ ưu tiên cho Ninh Thuận; đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận sớm có văn bản đề nghị danh mục đầu tư cụ thể để Bộ tổng hợp, phối hợp, đề nghị Bộ Kế hoạch, Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn, trình Thủ tướng Chính phủ khi Chương trình mục tiêu về văn hóa giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt.
c) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hỗ trợ tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tầm quốc gia, quốc tế tại Ninh Thuận.
d) Giao Cục Di sản văn hóa: Hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận trong việc lập hồ sơ xếp hạng Hệ thống tháp Chăm tại Ninh Thuận là Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt và đưa Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Ninh Thuận vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong năm 2016.
đ) Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính:
- Phối hợp với Tổng cục Du lịch hướng dẫn tỉnh Ninh Thuận thực hiện việc xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo quy định của Luật Du lịch năm 2005, mở rộng không gian quy hoạch đến khu vực Bình Tiên-Vĩnh Hy.
- Nghiên cứu, đề xuất trên cơ sở danh mục các dự án hạ tầng du lịch, phát triển du lịch cộng đồng của tỉnh Ninh Thuận để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, đưa vào Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (ADB) giai đoạn 4 nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững của Tỉnh.
e) Giao Tổng cục Du lịch:
- Nghiên cứu, hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận tham gia các đoàn quảng bá, xúc tiến trong Chương trình hành động quốc gia về du lịch.
- Phối hợp với tỉnh Ninh Thuận mời đoàn Fam trip của các doanh nghiệp thuộc thị trường trọng điểm như Nga, Ấn Độ đến đánh giá tài nguyên du lịch, tìm hiểu nghiên cứu thị trường du lịch tại địa phương tiến tới thỏa thuận hợp tác.
- Nghiên cứu, phối hợp tỉnh Ninh Thuận tìm đối tác, hợp tác trong công tác phát triển nguồn nhân lực du lịch có chất lượng tại địa phương.
4. Đề nghị tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các đơn vị liên quan:
- Tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực tài chính mạnh và thực hiện đúng cam kết đầu tư để vừa bảo tồn, vừa phát huy giá trị cảnh quan, thiên nhiên, tạo tiền đề cho du lịch của tỉnh phát triển bền vững.
- Tập trung tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, quảng bá du lịch Ninh Thuận.
- Nghiên cứu, xây dựng sân Golf để thu hút khách du lịch đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
- Tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm phát triển du lịch của một số tỉnh/thành có thế mạnh về phát triển du lịch.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các cơ quan liên quan thuộc Bộ;
- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Ninh Thuận;
- Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận;
- Lưu: VT, VP, NHP .20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác