5058/BVHTTDL- KHTC

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v triển khai Luật phí và lệ phí và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá

201216114323.pdf

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác