505/TB-VP

TL.BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Lê Tiến Thọ về việc tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI (Phiên họp lần thứ 8)

Ngày 30 tháng 12 năm 2010, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ rà soát các công việc phục vụ Đại hội XI của Đảng. Sau khi nghe các Cục, Vụ, đơn vị liên quan báo cáo công việc đã triển khai, Thứ trưởng kết luận:

 1. Cục Mỹ thuật, Nhiếp Ảnh và Triển lãm

Có văn bản báo cáo Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội về tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong việc kiểm tra, giám sát thi công trang trí phục vụ Đại hội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

2. Cục Nghệ thuật biểu diễn

- Hoàn thiện kịch bản, ma két sân khấu, lịch tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt các chưng trình nghệ thuật (đóng thành tập) trình lãnh đạo Bộ duyệt trong ngày 31/12/2010.

- Soạn công văn xin ý kiến chỉ đạo của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội về các vấn đề:

+ Nội dung, lịch tổng duyệt vở chèo “Đêm Trắng” sau khi đã sơ duyệt ngày 26/12/2010;

+ Bổ sung phương án dự phòng vở chèo “Vần Thơ Thép” do Nhà hát Chèo Việt Nam thực hiện;

+ Phương án dự phòng (khi thời tiết xấu) Chương trình đêm dạ hội “Sáng mãi niềm tin dâng Đảng”.

- Có công văn góp ý Nhà hát Chèo Quân đội và báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về nội dung, hình tượng Bác Hồ, phục trang, đạo cụ, mỹ thuật sau khi sơ duyệt vở chèo “Đêm Trắng” ngày 26/12/2010.

- Có công văn gửi các đơn vị nghệ thuật liên quan huy động lực lượng tham gia tập luyện, biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ Đại hội (trong ngày 31/12/2010).

- Thảo Quyết định trình lãnh đạo Bộ giao NSND Trần Bình làm Tổng đạo diễn Chương trình đêm dạ hội “Sáng mãi niềm tin dâng Đảng”.

- Làm việc cụ thể với Nhà hát Ca, Múa, nhạc nhẹ Việt Nam về kế hoạch tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn và chuẩn bị phương án dự phòng Chương trình đêm dạ hội “Sáng mãi niềm tin dâng Đảng” khi thời tiết xấu.

- Làm việc cụ thể với Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam và các đơn vị liên quan để hoàn thiện lịch và chỉ đạo tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt Chương trình Ca múa nhạc “Như hoa Hướng Dương”.

- Chuẩn bị điều kiện, công văn mời Thường trực Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội (Văn phòng Trung ương Đảng), Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam sơ duyệt, tổng duyệt các chương trình nghệ thuật.

- Gửi kịch bản, lịch sơ duyệt, tổng duyệt các chương trình nghệ thuật cho Hãng phim Tài liệu và khoa học Trung ương để chuẩn bị video clip minh hoạ.

3. Cục Điện Ảnh:

- Có văn bản báo cáo Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội về kế hoạch tổ chức chiếu phim phục vụ đại biểu dự Đại hội và Đợt phim chào mừng Đại hội Đảng XI.

- Chủ động liên hệ với các đơn vị liên quan thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương duyệt các phim, băng hình phục vụ Đại biểu dự Đại hội.

- Chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và khoa học Trung ương thực hiện video clip minh hoạ các chương trình nghệ thuật.

4.  Vụ Kế hoạch, Tài chính: Theo dõi, tổng hợp, quản lý, cấp kinh phí để các đơn vị kịp thời triển khai phục vụ Đại hội.

5. Văn phòng Bộ: 

- Nhắc lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện Ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp Ảnh và Triển lãm, đơn vị liên quan tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi sơ duyệt, tổng duyệt về trang trí, nghệ thuật và chiếu phim theo kế hoạch.

- Đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị báo cáo  lãnh đạo Bộ.

- Nhận và phát thẻ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ tham gia phục vụ Đại hội.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác