5082/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Dự án Khu Trung tâm lễ hội và dịch vụ du lịch khu vực bến xe Giải Oan thuộc Khu di tích Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 7271/UBND- XD4 ngày 26/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị thỏa thuận Dự án đầu tư xây dựng Khu Trung tâm lễ hội và dịch vụ du lịch khu vực bến xe Giải Oan, tại xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến sau:
Về cơ bản, Dự án đầu tư Khu Trung tâm lễ hội và dịch vụ du lịch khu bến xe Giải Oan phù hợp với Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 18/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án mở rộng và phát triển Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh (đoạn từ khu vực Dốc Hạ Kiệu đền chùa Giải Oan). Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án với các nội dung sau: Xây dựng mới Khu đón tiếp, Khu quảng trường văn hóa, Trung tâm lễ hội, Khu hội nghị hội thảo, Khu trưng bày, Khu cơ quan quản lý, Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, Khu dịch vụ cho khách hành hương.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
1. Về phương án quy hoạch tổng mặt bằng:
- Để bảo đảm trục hành lễ thông suốt, phía sau lối vào cổng giữa của Khu đón tiếp cần thiết kế làm đường đi, không làm sân vườn tại vị trí ngay sau cổng và không xây dựng cổng tại vị trí giáp ranh giữa quảng trường văn hóa và hồ nước.
- Giảm bớt các công trình phục vụ thuộc Khu hội nghị hội thảo.
- Tăng cường trồng cây xanh bản địa (cây đã có kích thước lớn) trong Khu Trung tâm lễ hội và Khu dịch vụ du lịch.
2. Đối với Khu đón tiếp: cần nghiên cứu thiết kế hạng mục cổng theo hình thức kiến trúc truyền thống.
3. Đối với Khu quảng trường văn hóa: Phần công trình ngăn cách giữa sân 1 và sân 2 chỉ thiết kế dạng sân khấu ngoài trời không mái che và không có cửa đi quan.
4. Đối với Trung tâm lễ hội:
- Về công năng, công trình này chỉ tổ chức các sự kiện liên quan đến Khu di tích Yên Tử và Thiền phái Trúc Lâm. Vì vậy, không tổ chức thờ tự trong công trình.
- Về kiến trúc, cần điều chỉnh theo hướng tòa sau cùng thiết kế bố cục mặt bằng chữ nhất, một tầng mái; không xây dựng gác chuông, gác trống; hành lang thiết kế theo kiến trúc truyền thống mái dốc.
5. Đối với Khu dịch vụ dành cho khách hành hương:
- Không xây dựng các công trình phục vụ như bưu điện, ngân hàng (hạng mục 8.1) để tạo thêm diện tích trồng cây xanh.
- Đối với các công trình dịch vụ (bán đồ lưu niệm, nhà hàng...) có kiến trúc 01 tầng, mái dốc.
6. Đối với Khu trưng bày triển lãm: Chỉ tổ chức trưng bày chuyên đề để giới thiệu rộng rãi các giá trị của Khu di tích Yên Tử và Thiền phái Trúc Lâm.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao các cơ quan chức năng chỉ đạo Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL, tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác