508/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quy chế Thi đua-Khen thưởng ban hành theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 20/8/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng và Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 451 tập thể và cá nhân (có tên trong danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (2000-2010).

Điều 2. Tiền thưởng trích từ kinh phí hoạt động của Văn phòng Bộ, thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ Trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TĐKT

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN

(Theo Quyết định số:  508 /QĐ-BVHTTDL ngày 18  tháng  02  năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

1. Tỉnh An Giang:

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

2. Bệnh viện Đa khoa Tân Châu thị xã Tân Châu;

3. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

4. Xã Thới Sơn huyện Tịnh Biên;

5. Ấp Hà Bao I xã Đa Phước huyện An Phú;

6. Tổ 12 ấp Phú Hữu thị trấn Phú Hoà huyện Thoại Sơn;

7. Gia đình ông Huỳnh Tấn Mận ấp Bình Đức xã Bình Phú huyện Châu Phú;

8. Ông Lê Xuân Hiếu ấp Nhơn Lợi xã Nhơn Mỹ huyện Chợ Mới.

2. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

1. Ấp Phước Thắng xã Phước Tỉnh huyện Long Điền;

2. Xã Xuyên Mộc huyện Xuyên Mộc;

3. Chi Cục thuế huyện Châu Đức;

4. Trường Phổ thông Trung học Võ Thị Sáu huyện Côn Đảo;

5. Khu du lịch Biển Đông thành phố Vũng Tàu;

6. Gia đình Bà Nguyễn Thị Tâm ấp An Bình xã An Ngãi huyện Long Điền;

7. Bà Trần Thị Kim Ngoa, Doanh nghiệp tư nhân Đồn điền Cao su Tân Xuân xã Long Tân huyện Đất Đỏ.

3. Tỉnh Bạc Liêu:

1. Ấp Cái Giá xã Hưng Hội huyện Vĩnh Lợi;

2. Khóm 2 phường 3 thị xã Bạc Liêu;

3. Xã Phong Tân huyện Giá Rai;

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

6. Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết;

7. Ông Trần Văn Nhạn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Định Thành huyện Đông Hải.

4. Tỉnh Bắc Kạn:

1. Công an thị xã Bắc Kạn;

2. Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Bắc Kạn;

3. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Chợ Đồn;

4. Xã Công Bằng huyện Pác Nặm;

5. Tiểu khu 10 thị trấn Chợ Rã huyện Ba Bể;

6. Gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết thôn Pò Đon thị trấn Yến Lạc huyện Na Rỳ;

7. Ông Hà Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Bạch Thông.

5. Tỉnh Bắc Giang:

1. Bản Rừng Phe xã Tam Tiến huyện Yên Thế;

2. Cụm 7A phường Trần Nguyên Hãn thành phố Bắc Giang;

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

4. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

5. Trường Trung học Phổ thông Tân Yên số I huyện Tân Yên;

6. Xã Quý Sơn huyện Lục Ngạn;

7. Gia đình ông Nguyễn Xuân Ngọc thôn Giữa xã An Dương huyện Tân Yên;

8. Ông Võ Nhật Thăng thôn Bến Trăm xã Đông Sơn huyện Yên Thế.

6. Tỉnh Bắc Ninh:

1. Xã Bình Dương huyện Gia Bình;

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quế Võ;

3. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Du;

4. Khu phố Thị Chung phường Kinh Bắc thành phố Bắc Ninh;

5. Làng Vĩnh Trai xã Trừng Xá huyện Lương Tài;

6. Trường Tiểu học Đông Thọ xã Đông Thọ huyện Yên Phong

7. Gia đình ông Phạm Văn Lực thôn Nội Trung xã Nghĩa Đạo huyện Thuận Thành;

8. Ông Tạ Huy Hoàng, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã Tương Giang thị xã Từ Sơn;

7. Tỉnh Bến Tre:

1. Khu phố 2 phường 2 thành phố Bến Tre;

2. Xã Lương Phú huyện Giồng Trôm;

3. Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre;

4. Cục Thuế tỉnh Bến Tre;

5. Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Bến Tre;

6. Ông Phùng Văn Thắm ấp Tiên Phú 1 xã Tiên Long huyện Châu Thành;

7. Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Liễu ấp Thanh Phước xã Định Thuỷ huyện Mỏ Cày Nam.

8. Tỉnh Bình Dương:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương;

2. Công an tỉnh Bình Dương;

3. Gia đình ông Nguyễn Thế Mỹ, khu phố Bình Đức 1 thị trấn Lái Thiêu huyện Thuận An;

4. Bà Lê Thị Kim Lang, ấp Tây A xã Đông Hòa huyện Dĩ An.

9. Tỉnh Bình Định:

1. Thôn Lâm Trúc 2 xã Hoài Thanh huyện Hoài Nhơn;

2. Khu phố Kiên Mỹ thị trấn Phú Phong huyện Tây Sơn;

3. Xã Nhơn Lộc huyện An Nhơn;

4. Công an tỉnh;

5. Trường Trung học Kinh tế kỹ thuật Bình Định;

6. Công ty Quản lý đường sắt Nghĩa Bình;

7. Gia đình ông Nguyễn Văn Thuận, tổ 3 khu vực 5 phường Nhơn Phú thành phố Quy Nhơn;

8. Ông Nguyễn Văn Trừ, Trưởng ban Tuyên giáo Liên đoàn lao động tỉnh.

10. Tỉnh Bình Phước:

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Liên đoàn Lao động huyện Bù Đăng;

3. Khu phố Phú Cường phường Tân Phú thị xã Đồng Xoài;

4. Công ty TNHH một thành viên cao su Bình Long;

5. Gia đình ông Nguyễn Phước Lộc, tổ 2 khu phố Phú Bình phường An Lộc thị xã Bình Long;

6. Ông Nguyễn Văn Thuyết, tổ 1 khu phố 4 thị trấn Chơn Thành huyện Chơn Thành.

11. Tỉnh Bình Thuận:

1. Khu phố 8 thị trấn Liên Hương huyện Tuy Phong;

2. Chi Cục thuế huyện Hàm Tân;

3. Đồn Biên phòng 456 thị xã La Gi;

4. Công ty cổ phần Du lịch, Khách sạn Sài Gòn - Mũi Né thành phố Phan Thiết;

5. Gia đình ông Trần Văn Liễu, thôn Phú Long xã Long Hải huyện Phú Quý;

6. Ông Tsằn Boi Lộc, thôn Hải Thủy xã Hải Ninh huyện Bắc Bình.

12. Tỉnh Cà Mau:

1. Công ty Chế biến thủy sản Quốc Việt thành phố Cà Mau;

2. Khóm 5 phường Tân Thành thành phố Cà Mau;

3. Huyện Thới Bình;

4. Xã Tân Dân huyện Đầm Dơi;

5. Văn phòng Uỷ ban nhân dân-Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân;

6. Ấp Công Nghiệp xã Lợi An huyện Trần Văn Thời;

7. Gia đình ông Nguyễn Thanh Phong, ấp Thanh Tùng xã Thanh Tùng huyện Đầm Dơi;

8. Ông Lê Hoàng Một, ấp Phú Thạnh xã Phú Hưng huyện Cái Nước;

13. Tỉnh Cao Bằng:

1. Xóm Bản Giàng xã Hồng Việt huyện Hoà An;

2. Đảng uỷ khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh;

3. Trường mầm non thị trấn Nguyên Bình huyện Nguyên Bình;

4. Gia đình ông Lý Văn Hiền, xóm Nà Phạc xã Quang Trọng huyện Thạch An;

5. Ông Mã Chí Sìn, xóm Khau Luông xã Hoàng Tung huyện Hoà An.

14. Thành phố Cần Thơ:

1. Ấp Thạnh Lợi 2 xã Trung An huyện Cờ Đỏ;

2. Khu vực Phú Quới phường Thường Thạnh quận Cái Răng;

3. Xã Mỹ Khánh huyện Phong Điền;

4. Thư viện thành phố;

5. Văn phòng Sở Y tế thành phố;

6. Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;

7. Gia đình ông Lê Trùng Đức, ngụ 132/76/32 khu vực 3 đường Hùng Vương phường Thới Bình quận Ninh Kiều;

8. Ông Trịnh Văn Bân, ấp Thạnh Lộc xã Trung Thạnh huyện Cờ Đỏ.

15. Thành phố Đà Nẵng:

1. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố;

2. Phường Hoà Minh quận Liên Chiểu;

3. Tổ dân phố số 45 phường Vĩnh Trung quận Thanh Khê;

4. Thôn Trà Kiểm xã Hoà Phước huyện Hoà Vang;

5. Gia đình ông Thái Phước Hiệp, tổ 7 phường An Hải Bắc quận Sơn Trà.

16. Tỉnh Đắk Lắk:

1. Buôn Tà Cỡng xã Ea Hiu huyện Krông Pắc;

2. Tổ dân phố 5 phường Thắng Lợi thành phố Buôn Ma Thuột;

3. Xã Quảng Tiến huyện Cư M’gar;

4. Công ty cà phê 719 xã Ea K’ly huyện Krông Pắc;

5. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện M’Đrắk;

6. Chi cục Thuế huyện Ea Kar;

7. Gia đình ông Y Tăng Niê, buôn M’ghí xã Yang Mao huyện Krông Bông;

8. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thắng Lợi thành phố Buôn Ma Thuột.

17. Tỉnh Đắk Nông:

1. Thôn 5 xã Nam Dong huyện Cư Jút;

2. Tổ dân phố 4 phường Nghĩa Trung thị xã Gia Nghĩa;

3. Xã Đức Mạnh huyện Đắk Mil;

4. Cơ quan Quân sự huyện Tuy Đức;

5. Trường Trung học Phổ thông Krông Nô huyện Krông Nô.

18. Tỉnh Điện Biên:

1. Tổ dân phố Thống Nhất thị trấn Tủa Chùa huyện Tủa Chùa;

2. Xã Pú Nhung huyện Tuần Giáo;

3. Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Mường Chà;

4. Đồn biên phòng 405-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

5. Bản Xa Vua A xã Phình Giàng huyện Điện Biên Đông;

6. Công ty Cảng hàng không Điện Biên;

7. Gia đình ông Khoàng Văn Thiệp, bản Xá Đán phường Nay Lay thị xã Mường Lay;

19. Tỉnh Đồng Nai:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Kho bạc nhà nước tỉnh;

3. Khu phố 4 phường Bửu Hoà thành phố Biên Hoà;

4. Công ty cổ phần một thành viên Sổ xố kiến thiết và dịch vụ tổng hợp tỉnh;

5. Gia đình ông Nguyễn Đình Điền, E797 tổ 28 khu phố 5 phường Long Bình thành phố Biên Hòa;

6. Bà Vũ Thị Lan, khu phố 3 phường Bình Đa thành phố Biên Hoà.

20. Tỉnh Đồng Tháp:

1. Khóm Phú Mỹ thị trấn Thanh Bình huyện Thanh Bình;

2. Ấp 1 xã Gáo Giồng huyện Cao Lãnh;

3. Xã Long Thuận huyện Hồng Ngự;

4. Kho bạc nhà nước tỉnh;

5. Trường Trung học phổ thông Tháp Mười huyện Tháp Mười;

6. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang khu C khu công nghiệp Sa Đéc;

7. Ông Phan Thành Voi ấp Hoà Bình xã Long Thắng huyện Lai Vung.

21. Tỉnh Gia Lai:

1. Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ;

2. Đồn 721, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

3. Tổ dân phố 9 phường Hội Thương thành phố Pleiku;

4. Công ty cao su Chư Păh huyện Chư Păh;

5. Thôn Thanh Sơn xã Ayun Hạ huyện Phú Thiện;

6. Gia đình ông Ksor Drăng, buôn Ji A xã Krông Năng huyện Krông Pa;

7. Gia đình ông Đinh Krem, làng Muôn xã Krông Bla huyện Kbang;

8. Bà Nay Lan, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

22. Tỉnh Hà Giang:

1. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

2. Trung tâm Văn hoá Triển lãm tỉnh;

3. Xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang;

4. Tổ 1 phường Trần Phú thành phố Hà Giang;

5. Công ty TNHH Trung Kiên huyện Bắc Quang;

6. Thôn Tiến Thắng xã Phương Thiện thành phố Hà Giang;

7. Gia đình Bà Trương Thị Tình, tổ 5 phường Minh Khai thành phố Hà Giang;

8. Ông Đặng Văn Hùng, thôn Lùng Tao xã Cao Bồ huyện Vị Xuyên.

23. Tỉnh Hà Nam:

1. Xóm 10 Mai Xá xã Đồng Lý huyện Lý Nhân;

2. Tổ 2 phường Trần Hưng Đạo thành phố Phủ Lý;

3. Đài Truyền thanh huyện Duy Tiên;

4. Công an tỉnh;

5. Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Nam;

6. Gia đình ông Ngô Thanh Nghị, thôn Vọng xã Liêm Túc huyện Thanh Liêm;

7. Ông Nguyễn Minh Hoàn, phố Thịnh Hoà thị trấn Hoà Mạc huyện Duy Tiên.

24. Thành phố Hà Nội:

1. Phường Quảng An quận Tây Hồ;

2. Thôn 25 xã Mai Đình huyện Sóc Sơn;

3. Làng Cổ Đô xã Cổ Đô huyện Ba Vì;

4. Tổ dân phố số 14 phường Nguyễn Trung Trực quận Ba Đình;

5. Khu dân cư số 1 phường Lê Đại Hành quận Hai Bà Trưng;

6. Văn phòng HĐND-UBND huyện Chương Mỹ;

7. Viện Sốt rét ký sinh trùng, côn trùng Trung ương;

8. Công ty Cổ phần May 10;

9. Gia đình Bà Lê Thị Kim Sơn, tổ dân phố số 5 phường Nguyễn Trãi quận Hà Đông;

10. Gia đình Bà Nguyễn Thị Xuân Trường, số 8 phố Lò Sũ phường Lý Thái Tổ quận Hoàn Kiếm.

25. Tỉnh Hà Tĩnh:

1. Xã Tùng Ảnh huyện Đức Thọ;

2. Khối phố 12 phường Tân Giang thành phố Hà Tĩnh;

3. Thôn Trường Thanh xã Xuân Trường huyện Nghi Xuân;

4. Công an thành phố Hà Tĩnh;

5. Gia đình ông Dương Trường Sinh, xã Thịnh Lộc huyện Lộc Hà;

6. Ông Dương Đức Tiếp, thôn Đồng Liềm xã Cẩm Thành huyện Cẩm Xuyên;

7. Ông Bùi Chí Thành, thị trấn Đức Thọ huyện Đức Thọ;

8. Ông Vương Ngọc Vinh, phường Nam Hồng thị xã Hồng Lĩnh.

26. Tỉnh Hải Dương:

1. Làng Hải Yến xã Hồng Lạc huyện Thanh Hà;

2. Khu dân cư văn hóa số 3 phường Nguyễn Trãi thành phố Hải Dương;

3. Xã Đức Chính huyện Cẩm Giàng;

4. Liên đoàn Lao động tỉnh;

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

6. Gia đình Ông Nguyễn Văn Hồi thôn Kỳ Tây xã Cẩm Chế huyện Thanh Hà;

7. Sư thầy Thích Diệu Mơ, Chánh ban đại diện phật giáo huyện Kinh Môn, trụ trì chùa Thánh 8. Quang xã Duy Tân huyện Kinh Môn.

27. Thành phố Hải Phòng:

1. Tổ dân phố Lý Tự Trọng 2 phường Minh Khai quận Hồng Bàng;

2. Xã Tân Trào huyện Kiến Thuỵ;

3. Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương quận Hồng Bàng;

4. Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Phòng;

5. Gia đình ông Hoàng Văn Đó, làng văn hoá Trâm Khê xã Đại Thắng huyện Tiên Lãng;

6. Ông Nguyễn Văn Dạn, làng văn hoá Kiều Trung xã Hồng Thái huyện An Dương.

28. Tỉnh Hậu Giang:

1. Ấp Nhơn Thuận 1 xã Nhơn Nghĩa A huyện Châu Thành A;

2. Ấp Mái Dầm xã Đại Thành thị xã Ngã Bảy;

3. Xã Đông Thạnh huyện Châu Thành;

4. Liên Đoàn lao động tỉnh;

5. Trường Quân sự địa phương tỉnh;

6. Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ;

7. Gia đình bà Trần Thị Bạch Mai ấp Cầu Xáng xã Tân Bình huyện Phụng Hiệp;

8. Ông Lý Sơn, ấp 2 thị trấn Long Mỹ huyện Long Mỹ.

29. Tỉnh Hòa Bình:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Công an tỉnh;

3. Tổ dân phố số 9 phường Thịnh Lang thành phố Hòa Bình;

4. Xã Hương Nhượng huyện Lạc Sơn;

5. Làng Yên Sơn xã Yên Lạc huyện Yên Thủy;

6. Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Hòa Bình;

7. Gia đình ông Hoàng Chung Linh, khu dân cư số 13 thị trấn Chi Nê huyện Lạc Thủy.

30. Thành phố Hồ Chí Minh:

1. Khu phố 2 phường Phước Bình quận 9;

2. Phường 4 quận 4;

3. Tổ dân phố 48 phường 8 quận 11;

4. Uỷ ban nhân dân quận 10;

5. Chợ Bến Thành quận 1;

6. Công ty Mai Linh;

7. Gia đình ông bà Chung Ngọc Thành, ấp 1 xã Bình Chánh huyện Bình Chánh;

8. Thượng toạ Thích Duy Trấn, Trụ trì chùa Liên Hoa phường 8 quận 11.

31. Tỉnh Hưng Yên:

1. Làng Thiết Trụ xã Bình Minh huyện Khoái Châu;

2. Khu phố Đông Thành phường Quang Trung thành phố Hưng Yên;

3. Liên đoàn lao động tỉnh;

4. Trường Cao đẳng Tài chính và Quản trị kinh doanh huyện Văn Lâm;

5. Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc huyện Mỹ Hào;

6. Đại đức Thích Đồng Huệ, trụ trì Chùa Nôm xã Đại Đồng huyện Văn Lâm.

32. Tỉnh Khánh Hoà:

1. Làng Tà Nĩa xã Sơn Trung huyện Khánh Sơn;

2. Tổ dân phố 7 phường Phương Sài thành phố Nha Trang;

3. Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân huyện Diên Khánh;

4. Trường Tiểu học Cam Hoà 1 xã Cam Hoà huyện Cam Lâm;

5. Công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hoà;

6. Gia đình ông Nguyễn Duy Mậu, thôn Bắc Sông Giang xã Khánh Trung huyện Khánh Vĩnh;

7. Bà Huỳnh Thị Điểm, Giám đốc DNTN Diệu Ngọc, Đại lộ Hùng Vương, tổ dân phố Khánh Cam 2 phường Ba Ngòi thị xã Cam Ranh.

33. Tỉnh Kiên Giang:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật;

3. Công ty Du lịch và Thương mại;

4. Ấp Sơn Hoà xã Nam Thái Sơn huyện Hòn Đất;

5. Khu phố 1 phường Vĩnh Thanh Vân thành phố Rạch Giá;

6. Xã Vân Khánh Tây huyện An Minh;

7. Gia đình Ông Dương Hồng Xuân, ấp Hồng Hạnh thị trấn Giồng Riềng  huyện Giồng Riềng;

8. Ông Huỳnh Phước Huệ, Giám đốc Bảo tàng Cội nguồn Phú Quốc huyện Phú Quốc;

34. Tỉnh Kon Tum:

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đắk Tô;

2. Công ty xổ số kiến thiết Kon Tum;

3. Trường Trung học Chuyên Kon Tum;

4. Làng văn hóa Nông Nội xã Đắk Nông huyện Ngọc Hồi;

5. Tổ dân phố 9 phường Quang Trung thành phố Kon Tum;

6. Gia đình Bà Y Biết, thôn trưởng Đắk Ka xã Tu Mơ Rông huyện Tu Mơ Rông;

7. Ông Trương Công Thủ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Thắng Lợi thành phố Kon Tum.

35. Tỉnh Lai Châu:

1. Bản Nà Phát xã Phúc Than huyện Than Uyên;

2. Tổ dân phố Cơ Quan thị trấn Tân Uyên huyện Tân Uyên;

3. Phường Tân Phong thị xã Lai Châu;

4. Đồn Biên phòng 281-xã Dào San huyện Phong Thổ;

5. Phòng Thống kê huyện Sìn Hồ;

6. Hợp tác xã Dịch vụ cơ khí Mường Lự huyện Tam Đường;

7. Gia đình ông Chu Mụ Chừ, bản Thu Lũm xã Thu Lũm huyện Mường Tè;

8. Bà Vương Kiều Xuyến-Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

36. Tỉnh Lạng Sơn:

1. Xã Minh Tiến huyện Hữu Lũng;

2. Khối 8 phường Vĩnh Trại thành phố Lạng Sơn;

3. Thôn Minh Tiến xã Vũ Lễ huyện Bắc Sơn;

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

5. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tràng Định;

6. Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Lạng Sơn;

7. Gia đình bà Triệu Thị Hòa, thôn Trà Ký xã Mẫu Sơn huyện Lộc Bình;

8. Ông Lê Văn Thân-thôn Nà Tồng xã Trùng Khánh huyện Văn Lãng.

37. Tỉnh Lâm Đồng:

1. Khu phố 5A phường Lộc Sơn thành phố Bảo Lộc;

2. Phường 1 thành phố Bảo Lộc;

3. Trung tâm Y tế thành phố Đà Lạt;

4. Công an huyện Cát Tiên;

5. Quỹ tín dụng Liên Nghĩa huyện Đức Trọng;

6. Gia đình ông Trần Quang Vịnh, khu phố 2 thị trấn Đạ M’ri huyện Đạ Huoai;

7. Ông Mang Năm, thôn Diom B xã Lạc Xuân huyện Đơn Dương.

38. Tỉnh Lào Cai:

1. Thôn Mường Bo xã Thanh Phú huyện Sa Pa;

2. Tổ dân phố số 15 phường Cốc Lếu thành phố Lào Cai;

3. Ban Chỉ huy Quân Sự huyện Mường Khương;

4. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bắc Hà huyện Bắc Hà;

5. Doanh nghiệp Sơn Trung, thôn Noong Chai xã Khánh Yên Trung huyện Văn Bàn;

6. Xã Vĩnh Yên huyện Bảo Yên;

7. Gia đình ông Thào A Vần, thôn Mào Sao Chải xã Sín Chéng huyện Si Ma Cai;

8. Ông Trần Văn Hà, thôn Kim Thành xã Quang Kim huyện Bát Xát;

39. Tỉnh Long An:

1. Xã Khánh Hưng huyện Vĩnh Hưng;

2. Ấp 3A xã Phước Lợi huyện Bến Lức;

3. Khu phố 3 phường III thành phố Tân An;

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

5.Công ty TNHH Lavie;

6. Đài Phát thanh và Truyền hình;

7. Gia đình Ông Đoàn Văn Hoa, khu phố III thị trấn Mộc Hoá huyện Mộc Hoá;

8. Bà Nguyễn Thị Chính, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa huyện Đức Hoà.

40. Tỉnh Nam Định:

1. Làng Lũ Phong xã Yên Ninh huyện Ý Yên;

2. Tổ dân phố khu Rạng Đông xã Nam Thanh huyện Nam Trực;

3. Thị trấn Quỹ Nhất huyện Nghĩa Hưng;

4. Phòng Văn hóa Thông tin huyện Vụ Bản;

5. Trường Trung học Phổ thông Giao Thủy-thị trấn Ngô Đồng huyện Giao Thủy;

6. Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Xuân Châu huyện Xuân Trường;

7. Gia đình ông Lê Vũ Đạo, 10/241 Trần Nhật Duật phường Vị Xuyên thành phố Nam Định;

8. Ông Trương Văn Dần, xã Trực Nội huyện Trực Ninh.

41. Tỉnh Nghệ An:

1. Khối 3 phường Lê Lợi thành phố Vinh;

2. Bản Lau xã Thạch Giám huyện Tương Dương;

3. Công an huyện Tân Kỳ;

4. Công ty xi măng Thanh Sơn quân khu 4 huyện Anh Sơn;

5. Trường Trung học cơ sở Phùng Chí Kiên huyện Diễn Châu;

6. Xã Quỳnh Hậu huyện Quỳnh Lưu;

7. Ông Cao Duy Thái, xã Châu Lý huyện Quỳ Hợp.

42. Tỉnh Ninh Bình:

1. Thôn Tuân Cáo xã Ninh Thắng huyện Hoa Lư;

2. Tổ dân phố 10 phường Nam Sơn thị xã Tam Điệp;

3. Thị trấn Me huyện Gia Viễn;

4. Công an tỉnh;

5. Chi cục Thuế thành phố Ninh Bình;

6. Doanh nghiệp tư nhân sản xuất Cói xuất khẩu Thành Hóa xã Khánh Nhạc  huyện Yên Khánh;

7. Gia đình ông Phạm Văn Cường, xóm Tây Cường xã Văn Hải huyện Kim Sơn;

8. Ông Bùi Xuân Cộng, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Xuân Hòa xã Phú Sơn huyện Nho Quan.

43. Tỉnh Ninh Thuận:

1. Khu phố 4 phường Tấn Tài thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;

2. Phường Kinh Dinh thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;

3. Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;

4. Hội Cựu chiến binh tỉnh;

5. Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Bình Tiên;

6. Thôn Khánh Hội xã Tri Hải huyện Ninh Hải.

44. Tỉnh Phú Thọ:

1. Phố Mai Sơn 2 phường Tiên Cát thành phố Việt Trì;

2. Làng Vu Tử xã Hợp Hải huyện Lâm Thao;

3. Xã Hương Nộn huyện Tam Nông;

4. Liên đoàn Lao động tỉnh;

5. Công ty Lâm Nghiệp Tam Thắng huyện Thanh Sơn;

6. Công ty Cổ phần Giống Lâm nghiệp vùng Bắc Bộ huyện Phù Ninh;

7. Gia đình ông Nguyễn Huy Điểm, khu 4 thị trấn Phong Châu huyện Phù Ninh;

8. Bà Cù Thị Hòa, xã Tây Cốc huyện Đoan Hùng.

45. Tỉnh Phú Yên:

1. Thôn Quan Quang xã Hòa Kiến thành phố Tuy Hòa;

2. Khu phố Phú Vĩnh phường Xuân Đài thị xã Sông Cầu;

3. Xã Xuân Phước huyện Đồng Xuân;

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

5. Gia đình Bà Trần Thị Minh Bình, thôn 1 xã Hòa Vinh huyện Đông Hòa;

6. Ông Ka Sô Liễng, thôn Kiến Thiết xã Ea Chà Rang huyện Sơn Hòa.

46. Tỉnh Quảng Bình:

1. Tiểu khu Tam Đồng thị trấn Đồng Lê huyện Tuyên Hoá;

2. Công an thành phố Đồng Hới;

3. Huyện uỷ Lệ Thuỷ;

4. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Trạch;

5. Thị trấn Hoàn Lão huyện Bố Trạch;

6. Gia đình ông Trần Quốc Vinh, tiểu khu 5 phường Đồng Sơn thành phố Đồng Hới.

47. Tỉnh Quảng Nam:

1. Thôn Hóa Phú xã Đại An huyện Đại Lộc;

2. Khối phố Thạch Mỹ Trung phường Hòa Thuận thành phố Tam Kỳ;

3. Xã Điện Tiến huyện Điện Bàn;

4. Công đoàn viên chức tỉnh;

5. Công ty Điện lực;

6. Ban chỉ huy quân sự huyện Điện Bàn;

7. Gia đình Ông Nguyễn Xuân Ban, thôn Kỳ Trân xã Bình Hải huyện Thăng Bình.

48. Tỉnh Quảng Ninh:

1. Khu phố 6 thị trấn Quảng Yên huyện Yên Hưng;

2. Phường Quang Trung thị xã Uông Bí;

3. Hội Cựu chiến binh tỉnh;

4. Công ty quản lý bến xe, bến tàu;

5. Công ty tuyển than Cửa Ông, Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam;

6. Gia đình ông Đoàn Xuân Thu, khu Vĩnh Phú thị trấn Mạo Khê huyện Đông Triều;

7. Bà Nguyễn Thị Tính, tổ 50 khu 6A phường Hà Phong thành phố Hạ Long;

49. Tỉnh Quảng Ngãi:

1. Thôn Điện An 3 xã Nghĩa Thương huyện Tư Nghĩa;

2. Tổ dân phố số 2 thị trấn Trà Xuân huyện Trà Bồng;

3. Trường Mầm non 11/3 huyện Ba Tơ;

4. Cục thuế tỉnh;

5. Công ty cổ phần phân hữu cơ Humic;

6. Thị trấn Sơn Tịnh huyện Sơn Tịnh;

7. Gia đình ông Phạm Thanh Sơn, thôn Lâm Thượng xã Đức Phong huyện Mộ Đức;

8. Ông Trần Cao Trung, thôn Xuân Vinh xã Hành Đức huyện Nghĩa Hàn.

50. Tỉnh Quảng Trị:

1. Khối phố 3B thị trấn Khe Sanh huyện Hướng Hóa;

2. Công ty TNHH một thành viên Đông Trường Sơn Quảng Trị;

3. Ông Nguyễn Hữu Chỉnh, khối phố 3A thị trấn Khe Sanh huyện Hướng Hóa.

51.  Tỉnh Sóc Trăng:

1. Ấp Tà Điếp C1 xã Thạnh Trị huyện Thạnh Trị;

2. Khóm 6 phường 9 thành phố Sóc Trăng;

3. Xã Hậu Thạnh huyện Long Phú;

4. Thành uỷ tỉnh Sóc Trăng;

5. Đồn biên phòng 642, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng;

6. Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết;

7. Gia đình Ông Trần Văn Thuận, ấp An Phú Đông xã Nhơn Mỹ huyện Kế Sách;

8. Bà Dương Ngọc Trinh, ấp Trường An xã Trường Khánh huyện Long Phú.

52. Tỉnh Sơn La:

1. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng;

2. Bản Noong Lanh xã Mường Và huyện Sốp Cộp;

3. Công ty Cổ phần Nông nghiệp Chiềng Sung huyện Mai Sơn;

4. Trường Trung học cơ sở 15/10, thị trấn Nông trường Mộc Châu huyện Mộc Châu;

5. Tiểu khu 2 thị trấn Thuận Châu huyện Thuận Châu;

6. Ông Tráng Lao Lử, bản Lao Khô xã Phiêng Khoài huyện Yên Châu;

7. Ông Lò Văn Pản, xã Chiềng Khương huyện Sông Mã.

53. Tỉnh Tây Ninh:

1. Khu phố 4 phường 2 thị xã Tây Ninh;

2. Xã An Hòa huyện Trảng Bàng;

3. Công an huyện Hòa Thành;

4. Trường Mẫu giáo Thái Chánh thị xã Tây Ninh;

5. Đồn Biên phòng Phước Tân xã Thành Long huyện Châu Thành;

6. Trung đoàn 174 - Ban Chỉ huy Quân sự;

7. Gia đình ông Chàm Huông Mít, ấp Tân Trung B xã Tân Hưng huyện Tân Châu;

8. Ông Tống Văn Dự, ấp Suối Muồn xã Thái Bình huyện Châu Thành.

54. Tỉnh Thái Bình:

1. Công ty cổ phần xí nghiệp may Thái Hà thành phố Thái Bình;

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

3. Hội Liên hiệp phụ nữ;

4. Xã Đồng Phú huyện Đông Hưng;

5. Khu Giang Nam thị trấn Thanh Nê huyện Kiến Xương;

6. Thôn Trần Phú xã Thái Dương huyện Thái Thuỵ;

7. Gia đình ông Nguyễn Văn Diệm, xã Quỳnh Nguyên huyện Quỳnh Phụ;

8. Nghệ nhân Trần Văn Sen (Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới), Tổng giám đốc, Chủ tịch 9. HĐQT Công ty SXKD-XNK Hương Sen thành phố Thái Bình.

55. Tỉnh Thái Nguyên:

1. Xóm An Bình xã An Khánh huyện Đại Từ;

2. Tổ dân phố số 15 phường Quan Triều thành phố Thái Nguyên;

3. Đài Phát thanh và Truyền hình;

4. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên;

5. Công ty TNHH một thành viên Nước sạch tỉnh;

6. Gia đình ông Nguyễn Văn Xuyến, xóm Phú Thanh 1 xã Thanh Ninh huyện Phú Bình;

7. Ông Trần Công Huấn, xóm Quang Trung 2 xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương.

56. Tỉnh Thanh Hoá:

1. Làng Phú Khê xã Hoằng Phú huyện Hoằng Hoá;

2. Khu phố I thị trấn Vân Du huyện Thạch Thành;

3. Xã Định Tường huyện Yên Định;

4. Trường Mầm non thị trấn huyện Tĩnh Gia;

5. Gia đình ông Lê Hồng Triệu, làng Tam Quy 1 xã Hà Tân huyện Hà Trung;

8. Ông Lê Văn Mức, xã Cẩm Châu huyện Cẩm Thuỷ.

57. Tỉnh Thừa Thiên Huế:

1. Tổ 23 phường Tây Lộc thành phố Huế;

2. Xã Hương An huyện Hương Trà;

3. Thôn 2 xã Thủy Dương thị xã Hương Thủy;

4. Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa thiên Huế;

5. Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xây dựng và Cấp nước Thừa thiên Huế;

6. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng;

7. Gia đình ông Nguyễn Văn Muốc, bản Khe Trăn xã Phong Mỹ huyện Phong Điền;

8. Bà Ngô Thị Phương Hòa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thuận Lộc thành phố Huế;

58. Tỉnh Tiền Giang:

1. Ấp An Lợi xã Đông Hoà Hiệp huyện Cái Bè;

2. Khu phố 1 thị trấn Cai Lậy huyện Cai Lậy;

3. Phường 3 thị xã Gò Công;

4. Liên đoàn Lao động thành phố Mỹ Tho;

5. Ban chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành;

6. Văn phòng huyện uỷ Chợ Gạo huyện Chợ Gạo;

7. Gia đình ông Phan Văn Quang, 110 Đống Đa khu phố 6 phường 4 thành phố Mỹ Tho;

8. Ông Trương Cao Thanh, ấp Hiệp Trị xã Bình Nghị huyện Gò Công Đông.

59. Tỉnh Trà Vinh:

1. Khóm 4 thị trấn Duyên Hải huyện Duyên Hải;

2. Thị trấn Trà Cú huyện Trà Cú;

3. Trường Mẫu giáo mầm non Hoa Hồng, khóm 4 phường 1 thành phố Trà Vinh;

4. Chùa Bà Giam ấp Bà Giam B xã Đôn Xuân huyện Trà Cú.

5. Gia đình bà Lưu Thị Chơi, ấp Chánh Hội B xã Ngãi Hùng huyện Tiểu Cần;

6. Gia đình ông Nguyễn Văn Hưng, khóm 5 thị trấn Trà Cú huyện Trà Cú;

7. Linh  mục Nguyễn Quới Thọ, Nhà thờ Định Bình xã Long Thới huyện Tiểu Cần.

60. Tỉnh Tuyên Quang:

1. Tổ 18 phường Minh Xuân thành phố Tuyên Quang;

2. Thôn Hưng Định xã Sầm Dương huyện Sơn Dương;

3. Xã Tân Thịnh huyện Chiêm Hoá;

4. Văn phòng Tỉnh uỷ;

5. Trường Phổ thông Trung học Dân tộc nội trú;

6. Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Viên Châu;

7. Gia đình ông Nguyễn Công Tranh, thôn Nặm Chá xã Lăng Can huyện Na Hang.

61. Tỉnh Vĩnh Long:

1. Tổ nhân dân tự quản số 01 ấp Phú Khương xã Trung Nghĩa huyện Vũng Liêm;

2. Ấp Phù Ly I xã Đông Bình huyện Bình Minh;

3. Xã Tường Lộc huyện Tam Bình;

4. Đài phát thanh và Truyền hình;

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

7. Gia đình ông Đinh Văn Thấm, ấp Tân Hiệp xã Tân Long Hội huyện Mang Thít;

8. Ông Trương Văn Hải, ấp Phước Định 2 xã Bình Hòa Phước huyện Long Hồ.

62. Tỉnh Vĩnh Phúc:

1. Làng Văn Trưng xã Tứ Trưng huyện Vĩnh Tường;

2. Tổ dân phố Đông Hợp phường Đồng Tâm thành phố Vĩnh Yên;

3. Xã Quang Yên huyện Sông Lô;

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

5. Trường PTTH Trần Phú thành phố Vĩnh Yên;

6. Công ty Cổ phần Dược phẩm;

7. Gia đình ông Nguyễn Văn Thu, thôn Sơn Đồng xã Kim Long huyện Tam Dương;

8. Ông Cao Văn Triều, Giám đốc Công ty TNHH RuBy-268 Huỳnh Văn Bánh phường 11 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh.

63. Tỉnh Yên Bái:

1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

3. Công ty Cổ phần xây dựng số I;

4. Xã Việt Hồng huyện Trấn Yên;

5. Tổ dân phố số 1 phường Minh Tân thành phố Yên Bái;

6. Thôn Minh Đồng xã Đồng Khê huyện Văn Chấn;

7. Gia đình bà Hoàng Thị Văn, tổ dân phố Tông Co 3 phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ;

8. Bà Lưu Thị Nguyệt Minh, tổ dân phố số 57 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác