511/TB-VP

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng về Đề án đầu tư xây dựng Học viện Âm nhạc Huế

Ngày 08/11/2011, tại Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp về Dự án đầu tư xây dựng Học việc Âm nhạc Huế. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Đào tạo, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ và Học viện Âm nhạc Huế (Chủ đầu tư).

Sau khi nghe Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đánh giá cao nỗ lực của Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn trong thời gian ngắn đã đề xuất phương án kiến trúc và quy hoạch tổng mặt bằng của Dự án Học viện Âm nhạc Huế. Đề nghị Chủ đầu tư Đơn vị tư vấn nghiên cứu điều chỉnh phương án kiến trúc, quy hoạch tổng mặt bằng của Dự án như sau:

- Phương án kiến trúc của các công trình, khối nhà cần có sự cách điệu thể hiện đặc trưng của thể loại trường văn hóa nghệ thuật, đặc biệt cần lưu ý phương án kiến trúc Phòng hòa nhạc là điểm nhấn của Học viện, đồng thời là công trình kiến trúc văn hóa tiêu biểu của Thành phố Huế với quy mô có khả năng tổ chức chương trình biểu diễn trong nước và quốc tế.

- Tính toán thiết kế hệ thống hạ tầng của dự án phù hợp: Nghiên cứu hệ thống giao thông nội bộ giữa các khu chức năng, giao thông tại nút giao cắt các đường ngoại vi của Dự án hợp lý hơn; khảo sát, tính toán và các phương án xử lý cốt nền, hệ thống thoát nước của Dự án nhằm đảm bảo tránh bị ngập úng; hệ thống phòng cháy, chữa cháy đúng tiêu chuẩn, quy định.

- Nghiên cứu, tính toán vị trí và quy mô bãi đỗ xe cho phù hợp, đảm bản nhu cầu phát triển của Học viện trong tương lai, cũng như đáp ứng yêu cầu cho hoạt động của Phòng hòa nhạc tổ chức các sự kiện, biểu diễn của ngành và thành phố Huế.

- Các khu chức năng cần nghiên cứu bố từ các khoa, phòng phù hợp với công năng, đảm bảo tiện ích và quy trình đào tạo, lưu ý công trình sử dụng tối đa ánh sáng, thông gió tự nhiên, các thiết bị thân thiện với môi trường nhằm đảm bản tiết kiệm năng lượng.

Sau khi hoàn cảnh phương án kiến trúc và quy hoạch tổng mặt bằng của Dự án, Chủ đầu tư báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

2) Về vốn đầu tư

- Nhu cầu vốn đầu tư của Dự án rất lớn do đó yêu cầu Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn cần phân kỳ đầu tư phù hợp theo các giai đoạn phát triển của Học viện.

- Dự trù tổng kinh phí thực hiện dự án bao gồm cả kinh phí giải phóng mặt bằng. Giao Học viện Âm nhạc Huế làm việc với các các cơ quan có thẩm quyền của thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ giải phóng mặt bằng như: xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, bố trí đất tái định cư. Trên cơ sở phương án tổng thể, chi tiết giải phóng mặt bằng được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Chủ đầu tư báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, cân đối bố trí nguồn vốn giải phóng mặt bằng.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Học viện Âm nhạc Huế, cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- Các đơn vị: Cục NTBD, Vụ ĐT, Vụ KHTC;

-Học viện Âm nhạc Huế (để thực hiện);

- Các đơn vị có liên quan;

- Lưu: VT, VP(THTT), NTS .20.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác