5128/QĐ-BVHTTDL

BT. Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 5128/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 Về việc phê duyệt 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức nặng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Quyết định số 4311/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 11 năm 02012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế tổ chức bình chọn các sự kiện nổi bật của Ngành VHTTDL;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật 2012 kèm theo.
Điều 2. Giao Văn phòng, các cơ quan báo chí thuộc Bộ tổ chức tuyên truyền 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật 2012 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố;
- Các TC, Cục, Vụ, các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, VP(THTT), BTK(118).

 

 

DANH SÁCH 10 SỰ KIỆN VHTTDL NỔI BẬT NĂM 2012

(Ban thành theo Quyết định số 5128/QĐ-BVHTTL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT

TÊN SỰ KIỆN

1.   

“Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” được UNESCO vinh danh vào Danh sách các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

2.   

“Mộc bản Chùa Vĩnh Nghiêm” (Bắc Giang) là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

3.   

Khánh thành Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Gia Lai và tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm cấp quốc gia

4.   

Việt Nam giành quyền đăng cai ASIAD18 năm 2019

5.   

Các hoạt động nhân Năm hữu nghị Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Hàn Quốc, Việt Nam-Ấn Độ và Giao lưu văn hóa-nghệ thuật các tỉnh biên giới Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia

6.   

Lễ công bố Vịnh Hạ Long là một trong bảy Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới

7.   

Du lịch Việt Nam đón 6,847 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 32,5 triệu lượt khách nội địa và Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ-Huế 2012

8.   

Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật lần thứ IV, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật lần thứ III, Danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ VII

9.   

Thành công của thể dục, thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế: 18 VĐV chính thức tham dự Olympic 2012, 11 vận động viên tham dự Paralympic 2012, 271 HCV, 234 HCB và 154 HCĐ tại các giải thể thao quốc tế

10.        

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận năm 2012 và khánh thành cụm tháp Chăm tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác