515/BVHTTDL-VHCS

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội

160217103740.pdf

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác