51/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ tam bảo di tích chùa Đông Ba, Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1324/VHTTDL- QLDS ngày 13 tháng 7 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị có ý kiến về Báo cáo kinh tế kỹ thuật trùng tu, tôn tạo tam bảo di tích chùa Đông Ba, xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật trùng tu, tôn tạo tam bảo chùa Đông Ba.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

-Tên hồ sơ cần điều chỉnh là: "Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích chùa Đông Ba, hạng mục tam bảo".

- Sử dụng gạch Bát để lát sân xung quanh tam bảo, không lát gạch Giếng Đáy

- Tu bổ nguyên trạng năm gian tiền đường không mở mới hai gian tiền đường).

- Bảo tồn nguyên trạng xà nách tòa thiêu hương và quá giang vì kèo VK-09, VK- 10.

- Điều chỉnh thiết kế chân tảng và cửa đi theo hướng: chân tảng làm theo mẫu chân tảng âm dương trên tròn, dưới vuông truyền thống; ván huỳnh làm phẳng và đặt lệch về phía sau khuôn cánh cửa.

- Bổ sung hạng mục nhà bao che công trình và phương án, nối, vá, ốp mang… cấu kiện kiến trúc gỗ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội biết, hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, sau đó phê duyệt theo thẩm quyền và công bố công khai nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Chủ đầu tư cần thành lập hội đồng đánh giá, phân loại để tái sử dựng tối đa các cấu kiện kiến trúc gỗ và ngói lớp, ngói lót còn khả năng sử dụng ngay sau khi hạ giải công trình./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (2b), TĐT.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác