521/BVHTTDL-HTQT

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 521/BVHTTDL-HTQT, ngày 22 tháng 02 năm 2013 Về việc hỗ trợ tổ chức Hội thảo quốc tế nghề dệt truyền thống Asean lần thứ 4 tại thành phố Thái Nguyên.

Kính gửi:  - Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên

- Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

Trong khuôn khổ hợp tác văn hóa Asean, dưới sự bảo trợ của Quỹ Asean, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao việc tổ chức Hội thảo quốc tế nghề dệt truyền thống Asean lần thứ 4 với chủ đề: “Truyền thống, Đổi mới, Kết nối: Mở ra bước sáng tạo trong nghề dệt truyền thống Đông Nam Á” tại Thành phố Thái Nguyên trong thời gian từ 15 đến 18 tháng 3 năm 2013 bao gồm các hoạt động chính như sau:

1. Hội thảo: “Truyền thống, Đổi mới, Kết nối: Mở ra bước sáng tạo trong nghề dệt truyền thống Đông Nam Á” với sự tham gia của các chuyên gia từ 10 nước thành viên Asean và các nước đối thoại: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Úc…

2. Trưng bày triển lãm về quá trình phát triển của nghề dệt may từ thời kỳ vỏ cây và thời kỳ tự cung tự cấp đến thời kỳ sản xuất công nghiệp.

3. Gala Thời trang: trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam và các bộ sưu tập thời trang truyền thống của các quốc gia tham dự.

4. Trình diễn làng nghề và văn hóa làng nghề truyền thống của Việt Nam.

5. Hội chợ giới thiệu sản phẩm dệt may của các quốc gia tham dự.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện để Bảo tàng tổ chức thành công Hội thảo nhằm góp phần quảng bá di sản Việt Nam và tăng cường vai trò của Việt Nam trong cộng đồng Asean.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên

- Lưu: HTQT (1), THV.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác