5319/BVHTTDL-TCCB

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức Tết Nguyên đán Bính Thân – 2016

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ
 
Để chuẩn bị tốt việc gặp mặt chúc Tết Nguyên đán Bính Thân - 2016 được chu đáo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai một số nội dung, như sau:
A. Tổ chức gặp mặt chúc Tết
I. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức gặp mặt chúc Tết (có giấy mời gửi sau cho các đối tượng).
1) Địa điểm
Tại Hà Nội: vào ngày 26 tháng 01 năm 2016 (Thứ 3, ngày 17 tháng Chạp năm Ất Mùi)
- Tại Thành phố Hồ Chí Minh: vào ngày 29 tháng 01 năm 2016 (Thứ 6 ngày 20 tháng Chạp, năm Ất Mùi).
2) Thành phần dự gặp mặt chúc Tết của Bộ
Các cán bộ nghỉ hưu hiện đang sống tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, gồm:
- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Bộ Văn hoá-Thông tin, Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch, Ủy ban Thể dục, thể thao và Tổng cục Du lịch qua các thời kỳ.
- Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân, Giáo sư, Tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học-nghệ thuật trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
-Cán bộ Lão thành cách mạng; cấp trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; cán bộ lãnh đạo cấp Trưởng, Phó và cán bộ, công chức đã nghỉ hưu của các Vụ, Văn phòng Bộ, Đảng uỷ Bộ, Công đoàn Bộ, Thanh tra Bộ (khối 51 Ngô Quyền - Hà Nội).
II. Gặp mặt chúc Tết tại cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ
Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức gặp mặt chúc Tết và thăm hỏi các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã nghỉ hưu thuộc cơ quan, đơn vị quản lý, cụ thể:
1) Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch và Ban Quản lý Làng Văn hoá- Du lịch các Dân tộc Việt Nam tổ chức gặp mặt chúc Tết đối với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức các Vụ chức năng của Tổng cục, Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các Dân tộc Việt Nam.
-Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các Dân tộc Việt Nam tổ chức gặp mặt chúc Tết đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động
 Thuộc trách nhiệm quản lý.
2) Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn các địa phương (ngoài khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức gặp mặt chúc Tết và thăm hỏi các đối tượng cán bộ nghỉ hưu thuộc diện Bộ quản lý, gồm: Lão thành cách mạng, Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân, Giáo sư, Tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật và cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị.
3) Các Cục, Thanh tra Bộ, Cục Công tác phía Nam và đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Bộ tổ chức gặp mặt lãnh đạo cấp phó đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc trách nhiệm quản lý.
III. Quà Tết
1) Trung ương tặng quà Tết (theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương) cho các cán bộ nghỉ hưu là cán bộ lãnh đạo từ Thứ trưởng và tương đương trở lên.
2) Bộ tặng quà Tết cho các đối tượng cán bộ nghỉ hưu của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thuộc diện dự gặp mặt chúc Tết của Bộ trưởng.
3) Các cơ quan, đơn vị tặng quà (tuỳ theo khả năng tài chính của cơ quan, đơn vị) cho các đối tượng nghỉ hưu gặp mặt chúc Tết của cơ quan, đơn vị.
B. Tổ chức thực hiện
1) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với các đoàn thể trong đơn vị tổ chức tốt gặp mặt, thăm hỏi chúc Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quan tâm thăm hỏi, chúc Tết đến đối tượng chính, sách thuộc cơ quan, đơn vị quản lý. Việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Thân -2016 trên tinh thần vui tươi, trang trọng và tiết kiệm, đảm bảo an toàn cơ quan đơn vị trong những ngày nghỉ tết Nguyên đán Bính Thân - 2016.
1) Đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ cử cán bộ đến Văn phòng Bộ (khu vực Hà Nội) từ ngày 18 tháng 01 năm 2016 và Cục Công tác phía Nam (khu vực thành phố Hồ Chí Minh) từ ngày 22 tháng 01 năm 2016 để nhận giấy mời của Bộ và tổ chức đưa đón các cán bộ nghỉ hưu (quan tâm đến các cán bộ tuổi cao, sức khoẻ yếu) thuộc đối tượng dự gặp mặt chúc Tết của Bộ trưởng tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Cục Công tác phía Nam.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưỏng;
- Văn phòng Bộ;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Cục Công tác phía Nam;
- Lưu: VT, TCCB (2), TMT.150.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác