54/NĐ-

Nguyễn Tấn Dũng Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12

 File đính kèm

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác