558/BVHTTDL-BCĐDS

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số 558/BVHTTDL-BCĐDS ngày 28 tháng 02 năm 2013 Về việc phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động với chủ đề Phòng, chống ma túy năm 2013.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố

Những năm gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên thế giới ngày càng gia tăng; quy mô và tính chất hoạt động ngày càng phức tạp. Vấn đề đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy không chỉ dừng lại ở phạm vi quốc gia mà đã trở thành vấn đề toàn cầu. Ở Việt Nam, ma túy đã và đang tác động không nhỏ đến các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đạo đức. Những người nghiện ma túy đều ở lứa tuổi thanh, thiếu niên. Do vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng lao động và là nguyên nhân của rất nhiều tội phạm.

Nhận thức rõ tác hại của ma túy và tầm quan trọng của việc tuyên truyền phòng, chống ma túy, đồng thời để có các sản phẩm tốt nhất dùng làm tài liệu tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới. Bộ VHTTDL phát động cuộc thi tranh cổ động với chủ đề Phòng, chống ma túy trên phạm vi toàn quốc theo thông báo thể lệ cuộc thi số 557/TB-BVHTTDL ngày 27/02/2013. Cuộc thi phát động từ tháng 3/2013 và kết thúc trong tháng 6/2013.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các Trung tâm Văn hóa, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở triển khai thực hiện để cuộc thi thành công tốt đẹp./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Văn phòng TTPCMT, TP, Bộ Công an (để biết);

-Lưu: VT, BCĐDS, TN (70).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác