55/KH-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Tổ chức Lễ trao tặng các hình thức khen thưởng của Nhà nước cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các Vụ và gặp mặt tuyên dương các cá nhân tiêu biểu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2011 nhân dịp Tết Nhâm Thìn 2012 tại Hà Nội

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ về việc tổ chức gặp mặt tuyên dương các cá nhân tiêu biểu của ngành nhân dịp Tết Nhâm Thìn 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức lễ trao tặng Huân chương, Bằng khen Thủ tướng và gặp mặt như sau:

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA

Tổ chức trang trọng lễ trao tặng Huân chương, Bằng khen Thủ tướng và tuyên dương, gặp gỡ, giao lưu với các cá nhân đã có nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc năm 2011 góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôn vinh, động viên khích lệ các cá nhân phấn đấu thi đua ái quốc theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao vị thế, uy tín của Bộ nói riêng, của Việt Nam và quốc tế nói chung trong đời sống văn hóa xã hội.

II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN:

- Thành phần tham dự: 120 người

+ Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ.

+ Nguyên lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ Thường trực Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ;

+ Các đồng chí được tặng Huân chương, Bằng khen Thủ tướng;

+ Đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Ban Quản lý làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Mời dự cả 2 phần trao tặng Huân chương và Gặp mặt);

+ Các cá nhân tiêu biểu của Ngành năm 2011 (lựa chọn trong số những người cán bộ quản lý, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, hướng dẫn viên du lịch đạt Huy chương vàng tại các giải quốc gia, quốc tế, theo cơ cấu lĩnh vực: Văn hóa 15 người, Thể thao 20 người, Du lịch 10 người), (Mời dự phần Gặp mặt khu vực phía Bắc);

+ Đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình.

- Thời gian: Dự kiến từ 15h30 đến 20h00 ngày 18/01/2012 (thứ ba, 25/12 âm lịch)

- Địa điểm:

+ Phần thứ Nhất: Lễ trao tặng Huân chương, Bằng khen Thủ tướng tại Hội trường C6, Bộ VHTTDL, trụ sở 51 Ngô Quyền, Hà Nội;

+ Phần thứ Hai: Gặp mặt thân mật các cá nhân tiêu biểu tại khách sạn Hoà Bình;

III. CHƯƠNG TRÌNH:

Phần I:

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu,

- Công bố Quyết định khen thưởng.

- Lãnh đạo Bộ trao Huân chương, Bằng khen Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân;

- Lãnh đạo Bộ phát biểu ý kiến;

- Đại diện cá nhân được tặng Huân chương, Bằng khen Thủ tướng phát biểu,

Phần II:

- Văn nghệ chào mừng;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Báo cáo đánh giá tóm tắt thành tích của các cá nhân tiêu biểu xuất sắc;

- Phát biểu của lãnh đạo Bộ;

- Đại diện cá nhân tiêu biểu xuất sắc phát biểu;

- Tiệc chiêu đãi (có văn nghệ phục vụ);

- Bế mạc, tặng quà đại biểu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Lãnh đạo Bộ chủ trì, chỉ đạo.

1. Giao Vụ Thi đua-Khen thưởng chủ trì các công việc sau:

- Xây dựng Kế hoạch, chương trình chi tiết lễ trao tặng Huân chương và buổi Gặp mặt;

Lập danh sách khách mời, danh sách phóng viên báo chí,

Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo Bộ,

- Chuẩn bị báo cáo tóm tắt của các cá nhân tiêu biểu xuất sắc;

- Thực hiện các công việc phát sinh khác nếu có) theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

2. Giao Văn phòng:

- In và gửi Giấy mời,

-Chuẩn bị hội trường, trang trí khánh tiết, âm thanh, ánh sáng, bố trí lễ tân đón tiếp khách; Văn nghệ phục vụ buổi gặp mặt;

-Chuẩn bị hoa, nước uống, tiệc chiêu đãi của lãnh đạo Bộ;

- Chuẩn bị quà tặng cho đại biểu (120 đại biểu),

- Thực hiện các công việc phát sinh khác (nếu có) theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

3. Các Tổng cục, Cục, Vụ:

-Đề xuất các cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong lĩnh vực mình quản lý (theo phân bổ chỉ tiêu)

4. Tiến độ thực hiện:

- Ngày 03/01/2012: Gửi văn bản phân bổ đại biểu;

- Ngày 09/01/2012: tiếp nhận lại văn bản của các tổng cục, Cục, Vụ;

- Ngày 10/01/2012: Gửi Giấy mời;

- Ngày 18/01/2012 (25 Tết): Tổ chức gặp mặt tuyên dương các cá nhân tiêu biểu xuất sắc của Ngành năm 2010.

5. Kinh phí thực hiện trích từ Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các đơn vị căn cứ Kế hoạch này chủ động triển khai, tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ đã phân công và báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 15/01/2012./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng (để b/c);

-Các đơn vị liên quan (để thực hiện);

-Lưu: VT, TĐKT, C20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác