560/TB-VP

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng

Ngày 19 tháng 9 năm 2015, tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã chủ trì buổi làm việc với Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng. Dự buổi làm việc có các đại biểu, gồm: đại diện Vụ Đào tạo, Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng và Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng, ban chuyên môn nhà trường.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo nhà trường báo cáo về công tác đào tạo, quản lý đào tạo của nhà trường trong thời gian qua và công tác tuyển sinh năm 2015, nghe các đại biểu tham dự phát biểu ý kiến, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên kết luận:
Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Ban giám hiệu, tập thể cán bộ, giáo viên, giảng viên, viên chức Nhà trường trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển Nhà trường thời gian qua.
1) Trong thời gian tới, yêu cầu Nhà trường triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau đây:
a) Về Tổ chức bộ máy, nhân sự
- Nhà trường rà soát, chuẩn bị nhân sự để đề nghị với các đơn vị chức năng và Lãnh đạo Bộ bổ sung thêm phó hiệu trưởng theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng nghề, trước mắt, trong năm học 2015-2016 bổ sung thêm một Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.
- Rà soát lại cơ cấu tổ chức các phòng chức năng và các khoa chuyên môn, kiện toàn, nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ cho các phòng chức năng như Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục và Phòng Công tác học sinh - sinh viên; Chuẩn bị nhân sự và đề nghị với các đơn vị chức năng liên quan bổ sung nhân sự lãnh đạo các đơn vị chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Đồng ý với Nhà trường về đề nghị bổ sung thêm biên chế theo hướng bổ tăng cường thêm các chuyên gia có kinh nghiệm cho đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giảng dạy thực hành.
- Nhà trường rà soát lại các quy chế, quy định, chức năng nhiệm vụ chung của nhà trường, cũng như các khoa, phòng, ban chuyên môn để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nhiệm vụ, tình hình mới hiện nay.
b) Về Công tác quản lý cơ sở vật chất
- Lãnh đạo nhà trường cần phân công trách nhiệm cụ thể trong quản lý cơ sở vất chất của các Phòng, Khoa, các Khối nhà chức năng.
- Để quản lý và khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất hiện có, tránh xuống cấp, lãng phí, Nhà trường cần xây dựng cơ chế quản lý, khai thác thí điểm, lấy ý kiến của các đơn vị chức năng, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt để triển khai thực hiện.
c) Đối với công tác tuyển sinh
- Nhà trường cần có biện pháp thích hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho học sinh - sinh viên để giữ chân học sinh, sinh viên đã tuyển sinh.
- Tăng cường tổ chức tuyển sinh các lớp trung cấp và mở các lớp vừa học, vừa làm (3 tháng, 6 tháng) cho các đối tượng có nhu cầu đạt chuẩn về chức danh công việc để tăng nguồn thu cho Nhà trường và đáp ứng nhu cầu của xã hội.
d) Tổ chức tốt các mặt công tác cho năm học mới
- Nhà trường cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung hệ thống chương trình đào tạo, chương trình môn học, hệ thống giáo trình, bài giảng, học liệu phục vụ đào tạo theo hướng giảm bớt giờ học lý thuyết, tăng giờ thực hành cho học sinh - sinh viên trong phạm vi quy định cho phép.
- Cần tổ chức cho đội ngũ giáo viên đi thực tế tại doanh nghiệp để nâng cao trình độ, kỹ năng giảng dạy thực hành, đồng thời nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy cho phù hợp với yêu cầu.
- Nhà trường cần tích cực mở rộng liên kết với các cơ sở đào tạo, các tổ chức trong nước và nước ngoài trong tổ chức công tác đào tạo. Đặc biệt, cần tăng cường ký kết hợp tác với các doanh nghiệp du lịch có uy tín để phối hợp trong tổ chức đào tạo trong Nhà trường và tại doanh nghiệp, đảm bảo đầu ra đáp ứng nhu cầu xã hội.
2) Giao các đơn vị chức năng liên quan trực thuộc Bộ: Vụ Đào tạo, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan tăng cường hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Nhà trường, đảm bảo triển khai tốt các nhiệm vụ theo các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Cục, Vụ, đơn vị liên quan (để thực hiện);
- Trường CĐNDL Đà Nẵng (để thực hiện);
- Lưu: VT, THTT, TM.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác