568/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn về công tác quản lý, tổ chức lễ hội, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá tại thành phố Hà Nội

Ngày 08 tháng 02 năm 2015, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá tại di tích đền Và, di tích chùa Mía, di tích lăng Ngô quyền thuộc Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Tham dự đoàn công tác về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo Thanh tra Bộ, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Di sản văn hoá, Văn phòng Bộ, phóng viên của một số cơ quan báo chí; về phía Thành phố Hà Nội có lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Thị xã Sơn Tây, Phòng Văn hóa-Thông tin và Ban Quản lý di tích.
Qua kiểm tra thực tế các di tích, sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Thị xã Sơn Tây, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, ý kiến của các thành viên Đoàn công tác, Thứ trưởng - Trưởng Đoàn công tác Hồ Anh Tuấn kết luận:
Để góp phần quản lý và tổ chức lễ hội, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá trên địa bàn, đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng của thành phố, Thị xã Sơn Tây tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1) Hướng dẫn tổ chức và quản lý các hoạt động lễ hội theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo kết luận số 51-KL/TW ngày 27/7/2009 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; quán triệt và triển khai Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 09/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý và tổ chức Lễ hội; Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.
2) Uỷ ban nhân dân Thị xã Sơn Tây chỉ đạo các xã, phường, Ban Quản lý di tích trên địa bàn tăng cường công tác quy hoạch, sắp xếp các hàng quán dịch vụ, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn tình trạng lừa đảo, ép mua, ép giá, bán hàng rong, bày bán hàng tại khu vực I của di tích, bán hàng lấn chiếm đường đi của người đi lễ, đặc biệt trong dịp lễ hội mùa Xuân năm 2015; có biện pháp hài hòa, hữu hiệu phát huy vai trò của cộng đồng trong quản lý, phát huy giá trị di tích.
3) Kiên quyết, dứt điểm di dời hệ thống ghế đá có đề tên trong khu vực I của di tích đền Và, chùa Mía trước lễ hội mùa Xuân năm 2014, đảm bảo mỹ quan của di tích, Chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL ngày 08/8/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, vật phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, khẩn trương di dời linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam tại di tích đền Và tuân thủ đúng Luật Di sản văn hoá và các quy định của pháp Luật.
4) Chỉ đạo các Ban Quản lý di tích sắp xếp đồ thờ tự theo đúng hồ sơ di tích tại đền Và, lăng Ngô Quyền đảm bảo mỹ quan; khôi phục lại nguyên trạng bệ thờ tại di tích chùa Mía theo đúng quy định.
5) Có hướng dẫn, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh, phòng, chống cháy nổi đối với các di tích, đặc biệt là di tích lăng Ngô Quyền đang trong quá trình trùng tu, tôn tạo, đáp ứng nhu cầu của du khách và đặc biệt trong dịp tổ chức lễ hội.
6) Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống nhà vệ sinh công cộng đúng quy hoạch, đảm bảo cảnh quan, môi trường của khu di tích; bổ sung hệ thống bảng, biển giới thiệu, hướng dẫn di tích đảm bảo mỹ quan; tăng cường lực lượng thu gom rác thải kịp thời, đảm bảo vệ sinh môi trường.
7) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn bản quy định về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hoá, quy định việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Các hoạt động văn hóa công cộng phải thực hiện đúng theo quy định, ngăn chặn các trò chơi có tính chất cờ bạc trá hình, lưu hành văn hóa phẩm ngoài luồng, nạn ăn xin, cướp giật và các tệ nạn khác xảy ra nơi tổ chức lễ hội. Đặc biệt các lễ hội lớn, thu hút đông người dự hội.
8) Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành theo kế hoạch và đột xuất, ngăn chặn và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, thu lợi bất chính và các biểu hiện không lành mạnh.
9) Rà soát không để các hoạt động dịch vụ về đổi tiền lẻ hưởng phí chênh lệch tồn tại trong khuôn viên di tích và lễ hội. Vận động, hướng dẫn du khách thực hiện nếp sống văn minh, sử dụng đồng tiền hợp lý, có mục đích văn hoá, khắc phục tình trạng sử dụng tuỳ tiện đồng tiền Việt Nam (đặc biệt là tiền mệnh giá nhỏ) và tiền Quốc tế (nếu có) trong các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội. Tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sử dụng đồng tiền hợp lý, không cài, giắt, đặt, rải tiền một cách tùy tiện gây phản cảm.
 10) Rà soát các địa điểm đặt hòm công đức tại nơi thờ tự hợp lý, đảm bảo số lượng hòm công đức đúng quy định tại di tích đền Và, bố trí bàn ghi công đức phù hợp để phục vụ nhân dân công đức tu bổ di tích. Bố trí lực lượng thu gom hương, tiền, lễ đặt tại các vị trí không đúng quy định làm ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của di tích, đặc biệt trong dịp lễ hội. Kiên quyết ngăn chặn việc giắt tiền, thả tiền nơi thờ tự, đốt đồ mã nơi công cộng; rà soát việc bố trí đồ thờ tự và các hiện vật trong di tích đúng hồ sơ, đảm bảo mỹ quan.
11) Chỉ đạo các ban, ngành liên quan của Thành phố chuẩn bị tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị khoá VIII và 5 năm thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị khoá VIII về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đề nghị chọn Thị xã Sơn Tây là địa phương thí điểm đánh giá, tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo);
- Đoàn Đại biểu QH thành phố Hà Nội;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Sở VHTTDL thành phố Hà Nội;
- UBND TX Sơn Tây;
- Các đơn vị: DSVH, VHCS, Thanh tra Bộ;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP (THTT) S(20).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác