5714/VPCP-KGVX

KT-BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM-Trần Quốc Toản Theo VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -

CÔNG VĂN của Văn phòng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với lao động biểu diễn nghệ thuật nghỉ việc được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi tại các đơn vị nghệ thuật công lập

CÔNG VĂN 
CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT NGHỈ VIỆC ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI TẠI CÁC ĐƠN VỊ NGHỆ THUẬT CÔNG LẬP

 

 Kính gửi: Bộ Văn Hoá, Thể thao và Du lịch

- Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội;

- Bộ Tài chính;

-Bộ Y tế;

- Bộ Tư pháp

Xét đề nghị của Bộ Văn Hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 72/TTr-BVHTTDL ngày 30 tháng 5 năm 2008, công văn số 2118/BTP-PLDSKT ngày 08 tháng 7 năm 2008 về chế độ, chính sách đối với lao động biểu diễn nghệ thuật công lập, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Văn Hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ lao động- Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu đánh giá điều kiện lao động của 1 số nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, để sửa đổi bổ sung Điều 26, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 theo hướng hạ tuổi nghỉ hưu đối với lao động làm các nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lao động biểu diễn nghệ thuật, trình Chính phủ trong quý IV/2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành biết, thực hiện.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác