57/TB-VP

TLBT,Phó CVP Hoàng Hữu Chính Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 57/TB-VP ngày 18 tháng 02 năm 2014 Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức Lễ công bố phiên bản mới Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 17 tháng 02 năm 2014, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo ra mắt Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cùng dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo của các Cục, Vụ trực thuộc Bộ, Trung tâm về Công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin Thể dục Thể thao, Trung tâm Thông tin Du lịch và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố phiên bản mới Cổng thông tin điện tử của Bộ và các ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1. Ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Văn phòng Bộ - Đơn vị chủ trì triển khai Lễ công bố phiên bản mới Cổng thông tin điện tử của Bộ và các đơn vị liên quan, đặc biệt biểu dương tinh thần làm việc của Tổ Giúp việc đã cố gắng hoàn thành khối lượng công việc không nhỏ trong thời gian ngắn.

2. Để chuẩn bị cho Lễ công bố phiên bản mới Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được diễn ra thành công, yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Vụ Tổ chức cán bộ:

- Dự thảo và trình lãnh đạo Bộ trước ngày 20/02/2014 các văn bản sau:

+ Quyết định về tổ chức, bộ máy của Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Nghị định số 76/2013/NĐ-CP;

+ Quyết định thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ, giao đồng chí Phan Đình Tân - Chánh Văn phòng làm Trưởng ban;

+ Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo ra mắt Cổng thông tin điện tử Bộ, có sự phân công phân nhiệm cụ thể và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

- Nghiên cứu, đề xuất việc điều động, biệt phái cán bộ có chuyên môn về CNTT từ các đơn vị của Bộ phục vụ hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Bộ do Văn phòng Bộ chủ trì.

b) Văn phòng Bộ:

- Báo cáo Lãnh đạo Bộ việc lựa chọn đối tác thiết kế và bảo đảm hạ tầng kỹ thuật cho việc vận hành Cổng thông tin điện tử, đề xuất rõ các tiêu chí và điều kiện lựa chọn.

- Dự thảo hợp đồng đảm bảo đầy đủ tính pháp lý, có các điều khoản chi tiết quy định trách nhiệm của các bên, tiến độ, thời gian hoàn thành từng hạng mục công việc. Đặc biệt lưu ý vấn đề bảo mật thông tin.

- Tiếp tục xin ý kiến góp ý của các chuyên gia, các đơn vị liên quan để hoàn thiện giao diện của Cổng thông tin điện tử đến trước ngày Lễ công bố, báo cáo lãnh đạo Bộ vào 17h hàng ngày.

- Tổ chức tập huấn cho các cán bộ của các đơn vị trực thuộc Bộ tham gia vào việc cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử trước ngày 20/02/2014.

c. Giao Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc:

- Tiếp thu các ý kiến góp ý về chuyên môn, kỹ thuật, chỉnh sửa lại giao diện và các tiểu mục trên Cổng thông tin điện tử, đề xuất 02-03 phương án trình lãnh đạo Bộ trước ngày 20/02/2014.

- Giám sát, đánh giá việc thực hiện hợp đồng của đơn vị được lựa chọn trong việc triển khai xây dựng Cổng thông tin điện tử của Bộ, báo cáo lãnh đạo Bộ định kỳ hàng tuần.

d) Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ cử 02-03 cán bộ tham gia tập huấn về việc sử dụng, cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Văn phòng Bộ tổ chức.

Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên (để báo cáo);

- Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc BCĐRMCTTĐT;

- Các đơn vị liên quan;

­- Lưu: VT, THTT, ĐTM.25.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác