584/TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 28 tháng 2 năm 2011, tại thành phố Huế, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Năm Du lịch quốc gia 2012 tại Thừa Thiên Huế.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Nguyễn Văn Cao, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Tỉnh Ngô Hòa, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, lãnh đạo các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế; Trung tâm Festival, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn.

Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế, ý kiến của các thành viên dự họp và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn kết luận:

Công tác chuẩn bị Năm Du lịch quốc gia 2012 tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã được khởi động, song công việc sắp tới còn rất nhiều và phải làm khẩn trương, đề nghị Tỉnh tập trung cho các nội dung sau:

1. Về công tác chuẩn bị của tỉnh Thừa Thiên Huế

- Sớm thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2012, giao Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế đề xuất trình lãnh đạo Bộ xem xét quyết định trước ngày 20/3/2011.

- Đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tham khảo tài liệu về năm Du lịch quốc gia tại các địa phương đã tổ chức và làm việc với các tỉnh liên quan để sớm hoàn chỉnh trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2012.

- Tên, chủ đề, biểu trưng (logo) của Năm Du lịch quốc gia 2012 cần được tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu đồng bộ để có sự lựa chọn phù hợp, kịp thời. Tỉnh sớm đề xuất Tổng đạo diễn báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đề nghị Tỉnh tập trung xây dựng, hoàn chỉnh về cơ sở hạ tầng du lịch, chỉnh trang cảnh quan thành phố Huế và các địa điểm dự kiến tổ chức các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2012. Thực hiện các công trình khoa học, xã hội và nhân văn, các hội thảo khoa học để làm rõ giá trị sâu sắc văn hóa xứ Huế, góp phần làm giàu thêm ý nghĩa của Năm Du lịch quốc gia.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia nghiên cứu đảm bảo sự cân đối hài hòa giữa các hoạt động trong nước và quốc tế, kêu gọi các doanh nghiệp và người dân cùng tham gia và hưởng lợi từ các sự kiện này; tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền, quảng bá.

- Làm rõ tính mục tiêu, các chỉ tiêu phấn đấu, dự kiến kết quả đạt được qua tổ chức Năm du lịch quốc gia 2012 tại địa phương.

 

2. Về các hoạt động

- Đề nghị Tỉnh chú ý thiết kế các hoạt động theo cụm, được tổ chức tại các thời điểm nhất định phù hợp với yếu tố thời tiết và điều kiện của Thừa Thiên Huế, có sự kết nối phù hợp với các tỉnh trong khu vực và toàn quốc. Ưu tiên tổ chức các hoạt động có nét độc đáo, hấp dẫn, liên hoàn, không trùng lắp thời gian. Các hoạt động phải đảm bảo tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí không cần thiết.

- Nhất trí xác định Festival Huế năm 2012 là điểm nhấn then chốt trong các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2012 tổ chức tại Thừa Thiên Huế. Đề nghị Tỉnh nghiên cứu có các chương trình hoạt động nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4/2012.

- Tỉnh cần nghiên cứu ý tưởng, nội dung các hoạt động, cần có sự gắn kết với chủ đề của Năm Du lịch quốc gia 2012, gắn kết và phối hợp với các địa phương tham gia. Giao Tổng cục Du lịch tổ chức Hội nghị phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế mời các địa phương tham gia Năm Du lịch quốc gia 2012 để có những sáng kiến, đề xuất và cùng thống nhất nội dung, chương trình phối hợp.

3. Về công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện

- Giao Tổng cục Du lịch tổ chức hội nghị với các địa phương đăng cai và phối hợp tổ chức Năm du lịch quốc gia giai đoạn 2012-2017 đánh giá 5 năm tổ chức Năm Du lịch quốc gia tại các địa phương và đề xuất kế hoạch, nội dung, tiêu chí, dự kiến kết quả tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2012-2017 theo từng chủ đề, gắn với các sự kiện lớn trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển du lịch kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại phù hợp, thể hiện rõ tính mục tiêu, hiệu quả của Năm Du lịch quốc gia góp phần phát triển ngành Du lịch Việt Nam

- Giao Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế xây dựng Kế hoạch chi tiết tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2012; chuẩn bị nội dung các cuộc họp Ban Chỉ đạo; làm đầu mối liên hệ với các cơ quan của Trung ương và các tỉnh.

- Giao các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì tổ chức và hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động theo lĩnh vực mình quản lý; phối hợp với Tổng cục Du lịch, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2012; sớm đề xuất các hoạt động phối hợp, hưởng ứng với kế hoạch, dự trù kinh phí tổ chức phù hợp, lưu ý việc lồng ghép các hoạt động.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, các tỉnh/thành, cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

- UBND các tỉnh/thành liên quan;

- Sở VHTTDL tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Các Tổng cục, cục, vụ, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(42).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác