587/BVHTTDL-TCDL

KTBT, TT Nguyễn Ngọc Thiện; Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chấn chỉnh công tác quản lý, khai thác du lịch mạo hiểm trên địa bàn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
 
Cuối tháng 02 vừa qua, tại các thác nước tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng làm thiệt mạng 04 khách du lịch nước ngoài, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương giải quyết hậu quả và tăng cường công tác quản lý tại các điếm du lịch trên địa bàn. Sự việc xảy ra cho thấy công tác quản lý điểm tham quan còn bộc lộ nhiều sơ hở, nếu không có các giải pháp chấn chỉnh kịp thời thì khả năng xảy ra tai nạn vẫn còn tiếp diễn, nhất là đối với các loại hĩnh du lịch mạơ hiểm, du lịch khám phá thác nước.
Trước thực trạng trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở quản lý du lịch và các ngành chức năng, các địa phương liên quan tăng cường công tác quản các khu, điểm, hoạt động du lịch mạo hiểm trên địa bàn, cụ thể:
1. Đối với các khu, điểm tổ chức loại hình du lịch mạo hiểm: tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất kỹ thuật, năng lực tố chức các hoạt động; yêu cầu bố trí biến báo, cảnh báo, chỉ dẫn rõ ràng cho khách du lịch; xây dựng quy trình hoạt động, phương án cứu hộ đảm bảo an toàn cho du khách; bố trí lực lượng cứu hộ trực tại những vị trí nguy hiểm; nghiêm túc chấn chỉnh, kiên quyết dừng hoạt động các khu, điểm du lịch không đảm bảo an toàn hoặc để xảy ra vi phạm.
2. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh loại hình du lịch mạo hiếm: yêu cầu rà soát tiêu chí, quy trình hoạt động theo giấy phép kinh doanh loại hình du lịch mạo hiểm trên địa bàn; có phương án tổ chức chương trình du lịch phù hợp với từng loại hình du lịch mạo hiểm cụ thể tại điểm du lịch.
3. Chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn khi tố chức đưa khách du lịch đến tham quan, sử dụng dịch vụ tại các điếm du lịch mạo hiểm phải tuân thủ đúng quy định, qui trình của Ban quản lý hoặc đơn vị tổ chức hoạt động du lịch, tuyên truyền, hướng dẫn du khách thực hiện đúng các quy định về an toàn khi sử dụng dịch vụ.
4. Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng qui định cụ thể phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng hoạt động du lịch mạo hiểm trên địa bàn.
Thời gian qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 18/CT- TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 tập trung khắc phục hạn chế, yếu kém, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước. Việc chấn chỉnh công tác quản lý, khai thác du lịch mạo hiểm trên địa bàn là việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các Sở quản lý du lịch, các ban, ngành chức năng của địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai ngay các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện và những vấn đề phát sinh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổng cục Du lịch) trước ngày 31/3/2016 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Du lịch (để thực hiện);
- Các S Du lịch, S VHTTDL (để thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ, Báo VH, DL, TTTTDL (đưa tin);
- Lưu: VT, TCDL (VLH)LTH (03). 130.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác