59/BVHTTDL-TĐKT

TLBT, VTVTĐ-Khen thưởng-Nguyễn Hải Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc cử cá nhân tiêu biểu dự gặp mặt nhân dịp Tết Nhâm Thìn -2012

Kính gửi: ……………

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ và Kế hoạch số 55/KH-BVHTTDL ngày 06 tháng 01 năm 2012 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc tổ chức gặp mặt tuyên dương các cá nhân tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc năm 2011 nhân dịp Tết Nhâm Thìn – 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị đơn vị xét chọn và cử.....đại biểu là những cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc năm 2011 đại diện cho lĩnh vực mà đơn vị phụ trách tham dự cuộc gặp mặt.

Thời gian: 17 giờ ngày 18/01/2012 (thứ tư – 25/12 âm lịch)

Địa điểm: Khách sạn Hòa Bình

Số 27 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Do thời gian gấp, đề nghị đơn vị triển khai thực hiện và sớm gửi danh sách đại biểu (theo mẫu gửi kèm) về Bộ (qua Vụ Thi đua-Khen thưởng) trước ngày 10/10/2012 để Vụ tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, TĐKT, PHC.15.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác