601/BVHTTDL-TCTDTT

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Thực hiện Kế hoạch số 4188/KH-BVHTTDL ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tố chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chọn phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội là địa điểm tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân trong cả nước vào hồi 7h00 ngày 22 tháng 3 năm 2015, với khoảng 2500 người tham gia.
Để tổ chức thành công lễ phát động, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội giao cho Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tố chức lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2015. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức buổi Lễ trên.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Quý ủy ban./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Lê Khánh Hải;
- Sở VHTTDL TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, TCTDTT, TH.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác