614/BVHTTDL-GĐ

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số 614/BVHTTDL-GĐ ngày 28 tháng 02 năm 2013 Về việc phối hợp truyền hình trực tiếp “Lễ phát động Năm gia đình Việt Nam 2013”.

Kính gửi: Đài Truyền hình Việt Nam

Ngày 19/2/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký công văn số 251/TTg-KGVX về việc đồng ý lấy năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam, làm chủ đề chỉ đạo tổ chức các hoạt động xây dựng gia đình. Để triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ phát động “Năm gia đình Việt Nam 2013’’.

- Thời gian dự kiến từ 7h30 đến 9h30 ngày 16/3/2013 (Thứ 7)

- Địa điểm: Quảng trường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thành phần gồm có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành đoàn thể TW, UBND Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố gần Hà Nội, đại diện quần chúng nhân dân… (số lượng khoảng 1.500 người).

Để việc tuyên truyền Năm gia đình Việt Nam 2013 đến đông đảo các tầng lớp nhân dân đạt hiệu quả nhằm xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp truyền hình trực tiếp Lễ phát động Năm gia đình Việt Nam trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, GĐ, LĐA (07).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác