615/QĐ

Nguyễn Tấn Dũng Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam - Ca-ta và hợp tác kinh tế, thương mại, văn hoá và khoa học - kỹ thuật

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÂN BAN VIỆT NAM TRONG UỶ BAN HỖN HỢP VIỆT NAM - CA-TA VÀ HỢP TÁC KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, VĂN HOÁ VÀ KHOA HỌC - KỸ THUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Để thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, văn hoá và khoa học - kỹ thuật với Nhà nước Ca-ta;

Xét đề nghị của Bộ Ngoai giao,

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Thành lập Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam - Ca-ta và hợp tác phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, văn hoá và khoa học - kỹ thuật với thành phần như sau:

- Chủ tịch Phân ban: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thư ký Phân ban: Chuyên viên cấp Vụ thuộc Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ;

- Các thành viên thường trực là đại diện (cấp Vụ) các Bộ và (cấp Phòng) các cơ quan sau

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Văn hoá. Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam,

Tổng Công ty Kinh doanh và Đầu tư nhà nước.

Điều 2. Chủ tịch Phân ban được quyền chỉ định số thành viên tham gia tuỳ theo nội dung cụ thể của từng kỳ họp Uỷ ban Hỗn hợp và cử bộ phận giúp việc tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch và thành viên Phân ban có trách nhiệm thi hành Quyết định này và tổ chức hoạt động của Phân ban phù hợp với Quyết định số 258/ TTg ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác