619/BVHTTDL-TCTDTT

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc tham dự Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS - Việt Nam lần thứ V năm 2010

Kính gửi:

- Đài Truyền hình Việt Nam;

- Truyền hình Kỹ thuật số;

- Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương;

- Các hãng phim, đơn vị làm phim trong nước;

- Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Được sự đồng ý của Bộ trưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS - Việt Nam lần thứ V năm 2010 (LHP) sẽ tổ chức tại Đà Nẵng  từ ngày 27/5 đến 30/5/2010.

LHP nhằm tạo điều kiện để các nghệ sĩ, các nhà làm phim thể thao, du lịch trong và ngoài nước gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền cho sự nghiệp thể dục thể thao, thúc đẩy phát triển ngành du lịch. Những tác phẩm Điện ảnh & Truyền hình thể thao đạt giải cao tại LHP sẽ được lựa chọn để tham dự "Liên hoan Điện ảnh và Truyền hình thể thao quốc tế FICTS lần thứ 28 năm 2010" tổ chức tại Milan- Italia. Các tác phẩm về đề tài du lịch đạt giải cũng sẽ được chọn để trình chiếu tại Liên hoan này ở Milan - Italia.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính mời các cá nhân, đơn vị gửi phim tham gia "Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS - Việt Nam lần thứ V năm 2010" với 6 thể loại sau:

1. Phim tài liệu, phóng sự;

2. Phim truyện (nhựa và video);

3. Phim quảng cáo;

4. Phim khoa giáo;

5. Phim hoạt hình;

6. Trò chơi trên truyền hình.

Danh sách phim dự thi (theo mẫu gửi kèm) gửi về bộ phận thường trực Liên hoan Điện ảnh. Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS - Việt Nam lần thứ V năm 2010 trước ngày 10/05/2010.

Địa chỉ: Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam

Số 11 Cao Bá Quát - Ba Đình-Hà Nội

Điện thoại: 04. 37472892 -  38455683-37330039

Fax: 04. 38455683 - 37472892

Email : dattvn@vnn.vn

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c)

-TCDL, TCTDTT Các đơn vị liên quan của Bộ VHTTDL;

-Các thành viên Ban Chỉ đạo;

-Lưu: VT, ĐATTDL (H260)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác