620/TB-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Về việc gửi phim tham dự "Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình thể thao và du lịch quốc tế FICTS - Việt Nam lần thứ V năm 2010"

Được Sự đồng ý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với các đơn vị điện ảnh và truyền hình trong cả nước tổ chức "Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS - Việt Nam lần thứ V năm 2010 từ ngày 27/5 đến 30/5/2010 tại Đà Nẵng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng kính mời các đơn vị gửi phim tham gia "Liên hoan Điện ảnh. Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS - Việt Nam lần thứ V năm 2010", theo các qui định cụ thể dưới đây:

1. Đối tượng dự thi

- Đài Truyền hình Việt Nam;

- Truyền hình Kỹ thuật số;

- Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các hãng phim và đơn vị làm phim trong và ngoài nước;

- Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch các tỉnh,

2. Thể loại phim dự thi

- Phim tài liệu, phóng sự;

- Phim truyện (nhựa và video);

- Phim quảng cáo;

- Phim khoa giáo;

- Phim hoạt hình;

- Trò chơi trên truyền hình.

3. Thủ tục nộp phim dự thi

- Tất cả các phim sản xuất trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2010 (phim tài liệu từ 2000 - 2010);

- Không hạn chế số lượng/ thời lượng phim dự thi;

- Các đơn vị có phim dự thi đăng ký theo biểu mẫu của Ban Tổ chức;

- Phim dự thi phải được in thành 02 băng: 2 DVD (hệ Pal);

- Thời hạn nộp phim dự thi: Từ 15/2/2010 đến 10/5/2010.

4. Địa điểm nhận phim dự thi

Bộ phận thường trực:

Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam

Số 11 Cao Bá Quát - Ba Đình-Hà Nội

Điện thoại: 04. 37472892 -  38455683 - 37330039

Fax: 04. 38455683 - 37472892

Email : dattvn@vnn.vn

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c)

- Đài TH Việt Nam

-TH Kỹ thuật số;

-Đài PTTH các địa phương;

- Các hãng phim trong nước

- Sở VHTTDL;

-Các thành viên Ban Chỉ đạo;

-Lưu: VT, ĐATTDL (H260)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác