63/TB-BVHTTDL

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG- Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Lê Tiến Thọ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về Cuộc thi Hợp xướng quốc tế lần thứ I tại Hội An, Quảng Nam năm 2011

Ngày 11 tháng 01 năm 2011, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về Cuộc thi Hợp xướng quốc tế lần thứ I tại Hội An, Quảng Nam năm 2011. Dự họp có Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Minh Cả, đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Hợp tác Quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Thi đua-Khen thưởng và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam báo cáo và ý kiến của đại biểu dự họp, Thứ trưởng kết luận:

I. Ý kiến chung

1. Cuộc thi Hợp xướng quốc tế lần thứ I tại Hội An, Quảng Nam năm 2011 là loạt động văn hoá mang tính quốc tế, trong khuôn khổ các hoạt động Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Nam Trung bộ-Phú Yên 2011. Cuộc thi nhằm giới thiệu, giao lưu, học tập kinh nghiệm trong sáng tạo, tổ chức biểu diễn loại hình nghệ thuật Hợp xướng của Việt Nam và các nước trên thế giới, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan tham gia tổ chức cuộc thi cần có sự chuẩn bị chu đáo, đảm bảo cơ sở vật chất, nơi đón tiếp, ăn nghỉ, hệ thống thiết bị an toàn, vệ sinh…để tổ chức tốt Cuộc thi, đảm bảo đúng quy chế, an toàn, tiết kiệm, gắn phát triển nền nghệ thuật Việt Nam với phát triển du lịch.

II. Về kiến nghị của Tỉnh và các công việc cụ thể

1. Đồng ý về nguyên tắc một số nội dung Lãnh đạo tỉnh đã đề nghị trong Báo cáo tiến độ tổ chức Cuộc thi Hợp xướng quốc tế lần thứ I tại Hội An, Quảng Nam năm 2011. Giao các đơn vị có liên quan thuộc Bộ (Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Hợp tác Quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Thi đua-Khen thưởng) tham gia phối hợp, hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức tốt cuộc thi.

2. Đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam:

2.1. CD Văn bản báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tiến độ, kế hoạch, những kiến nghị đề xuất trong quá trình tổ chức Cuộc thi.

2.2. Có văn bản mời đại diện lãnh đạo Hội Nhạc sỹ Việt Nam tham gia Ban Chỉ đạo tổ chức Cuộc thi.

2.3. Tiếp tục làm việc với Hiệp hội Hợp xướng Quốc tế Interkultur đề nghị làm rõ quyền lợi, trách nhiệm của mỗi bên trong việc phối hợp tổ chức Cuộc thi; đồng thời đề nghị Hiệp hội gửi Quy chế Tổ chức, Quy chế hoạt động Ban Giám khảo, Quy chế chấm giải…để dịch, thẩm định và thống nhất các quy định trước khi tổ chức Cuộc thi.

2.4. Có kế hoạch họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và xây dựng lịch sơ duyệt, tổng duyệt chương trình khai mạc, bế mạc Cuộc thi đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

2.5. Làm việc với Tổng Cục Du lịch và các đơn vị chức năng thuộc Bộ về việc xúc tiến phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế trong thời gian tổ chức Cuộc thi.

3. Cục nghệ thuật biểu diễn:

3.1. Thẩm định, thống nhất với Sở VHTTDL Quảng Nam và Hiệp hội Hợp xướng Quốc tế Interkultur các quy định trong Quy chế tổ chức, Quy chế hoạt động Ban Giám khảo, Quy chế chấm giải và trao giải thưởng Cuộc thi theo quy định của Pháp luật Việt Nam có liên quan.

3.2. Thẩm định nội dung, hình thức, chất lượng các chương trình nghệ thuật trong nước và quốc tế tham gia Cuộc thi theo Quy chế hiện hành.

3.3. Thẩm định, hỗ trợ, đầu tư về chất lượng nghệ thuật cho chương trình hợp xướng của các Đoàn trong nước tham gia Cuộc thi.

3.4. Chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật có liên quan hoàn thiện kịch bản khai mạc, bế mạc; hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam dàn dựng kịch bản sân khấu và cử 01 đồng chí lãnh đạo Cục làm Tổng đạo diễn khai mạc.

3.5. Hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quang Nam việc lắp đặt, trang trí sân khấu, âm thanh-ánh sáng đêm khai mạc, bế mạc và các chương trình biểu diễn tại sân khấu theo kịch bản và quy định về tài chính hiện hành.

4. Cục Hợp tác quốc tế:

4.1. Phối hợp với cơ quan chức năng hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đón tiếp các đoàn khách quốc tế,

4.2. Phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định và thống nhất các quy định trong Quy chế tổ chức, Quy chế hoạt động Ban Giám khảo, Quy chế chấm giải Cuộc thi theo quy định của pháp luật có liên quan.

5. Tổng Cục Du lịch: Phối hợp với Sở VHTTDL Quảng Nam tổ chức các hoạt động Năm Du lịch Quốc gia 2011 tại Quảng Nam theo đề án đã được duyệt và Chương trình mục tiêu quốc gia về Du lịch việc xúc tiến phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế trong thời gian tổ chức Cuộc thi.

6. Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam: Tham gia Ban Tổ chức, phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn cho các đơn vị Hợp xướng Việt Nam tham gia Cuộc thi.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Tỉnh ủy-UBND tỉnh Quảng Nam;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c).

- Các Cục Vụ liên quan thuộc Bộ;

- Sở VHTTDL Quảng Nam;

- UBND TP Hội An;

- Lưu: VT, VP (THTT).1, NHH. 40

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác