641/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, trong 2 ngày 21 và 22 tháng 02 năm 2012 Đoàn công tác của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn làm Trưởng Đoàn đã làm việc về triển khai thực hiện cơ chế tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên từ năm 2012 của một số đơn vị thuộc Bộ (Khu Liên hợp thể thao quốc gia; Trung tâm Chiếu phim Quốc gia; Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội; Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam). Tham gia đoàn công tác của Bộ có lãnh đạo và chuyên viên của Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ. Tại các đơn vị có lãnh đạo, cán bộ phụ trách về tài chính, tổ chức.

Qua báo cáo của lãnh đạo từng đơn vị và ý kiến tham gia của các thành viên, Thứ trưởng kết luận:

1) Đánh giá chung:

- Đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong việc triển khai bước đầu cơ chế tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên từ năm 2012, đã tạo được sự đồng thuận trong cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, nghệ sỹ, người lao động quyết tâm vượt qua khó khăn, chủ động phát huy mọi khả năng của đơn vị để cung cấp dịch vụ với chất lượng cao cho xã hội; tăng nguồn thu nhằm từng bước giải quyết thu nhập cho người lao động.

- Những khó khăn, vướng mắc ban đầu trong việc thực hiện cơ chế tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị là do: các văn bản của nhà nước về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập còn chưa đồng bộ, các đơn vị đã quen được nhà nước bao cấp nên không tránh khỏi sức cản về tâm lý khi chuyển sang cơ chế tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên.

2) Để góp phần thực hiện tốt việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm thực hiện đúng mục tiêu sắp xếp lại bộ máy, sử dụng lao động và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo của đơn vị, giao:

- Vụ Kế hoạch, Tài chính tổng hợp ý kiến đề xuất của các đơn vị được giao thực hiện cơ chế tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có văn bản hướng dẫn các vấn đề liên quan theo đúng quy định.

- Vụ Tổ chức cán bộ rà soát cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, bộ máy, lao động của từng đơn vị, có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung phù hợp để đồng bộ với việc thực hiện cơ chế tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định; hướng dẫn các đơn vị xây dựng cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đào tạo cán bộ, giải quyết chính sách đối với người lao động phù hợp theo quy định và tình hình thực tế.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo);

- Khu Liên hợp thể thao quốc gia;

- Trung tâm Chiếu phim Quốc gia;                (để thực hiện)

- Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội;

- Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ VN;

- Vụ KHTC, Vụ TCCB, VP (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP (THTT) S(20).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác