655/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 655/QĐ-BVHTTDL, ngày 06 tháng 02 năm 2013 Về việc Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tổ chức khóa học “Tập huấn tạo nguồn thu và tìm tài trợ trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam-những cách tiếp cận mới’’

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Cho phép Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Tổ chức JoCaust&Associates đón 03 đoàn chuyên gia của Úc vào Việt Nam (từ ngày 19 đến 29 tháng 3 năm 2013) để tổ chức khóa học “Tập huấn tạo nguồn thu và tìm tài trợ trong lĩnh vực văn nghệ thuật ở Việt Nam –những cách tiếp cận mới’’ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian:

- Tại Hà Nội: từ ngày 21 đến 23 tháng 3 năm 2013

- Tại TP. Hồ Chí Minh: từ ngày 26 đến 28 tháng 3 năm 2013

Kết thúc khóa tập huấn, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam có trách nhiệm báo cáo kết quả, cùng các đề xuất gửi Bộ.

Điều 2. Kinh phí:

-Tổ chức JoCaust&Associates đài thọ chi phí mời chuyên gia gồm: chi phí vé máy bay khứ hồi quốc tế và nội địa, chi phí bồi dưỡng chuyên gia và khoản taxi;

- Viện Văn hóa nghệ thuật chịu các chi phí khóa học, như sau, trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Viện:

+ Chi phí tổ chức khóa tập huấn bao gồm: chuẩn bị nội dung tập huấn (dịch tài liệu, in ấn và photocopy, bồi dưỡng họp chuẩn bị nội dung); chi phí lễ tân (văn phòng phẩm, nước uống và hoa quả cho buổi giải lao giữa giờ, thù lao cho nhân viên phục vụ); chi phí viết báo cáo (thiết kế bảng hỏi, xử lý số liệu và viết báo cáo) và phiên dịch cho khóa tập huấn;

+ Chi phí cho chuyên gia nước ngoài: lệ phí visa, quà tặng, ăn, ở và đi lại tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh;

+ Chi phí cho cán bộ tổ chức khóa học: vé máy bay khứ hồi Hà Nội -Tp. Hồ Chí Minh, và công tác phí theo chế độ hiện hành.

- Đối tượng học viên không thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải đóng góp kinh phí tham dự khóa học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ trưởng;

 Lưu: VT, HTQT, NMP.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác