656/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v cung tiến tượng thờ Trần Hưng Đạo vào đền Lựu Phố, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 36/UBND-VP7 ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đề nghị thỏa thuận việc tiếp nhận pho tượng Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn chất liệu đồng, cao 1,56m, nặng 1,2 tấn do nhân dân và khách thập phương cùng cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cung tiến vào di tích quốc gia đền Lựu Phố, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định (dự kiến đặt tại nhà khách trong khuôn viên đền Lựu Phố), về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã có đền thờ riêng với tượng thờ uy nghi ở Nam Định và nhiều nơi trên cả nước. Đền Lựu Phố là nơi thờ chính Thái sư Trần Thủ Độ, chỉ phối thờ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (có ngai thờ và bài vị phía trái trong hậu cung). Đền được xếp hạng di tích quốc gia với ý nghĩa tôn vinh công đức của Thái sư Trần Thủ Độ và lưu giữ những địa điểm liên quan đến nhân vật lịch sử này. Việc tiếp nhận tượng thờ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn bằng đồng, có kích thước lớn và đặt tại nhà khách sẽ làm thay đổi truyền thống thờ tự tại di tích, làm giảm ý nghĩa lịch sử của nhân vật chính được thờ tại đây.
Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn chính quyền địa phương tiếp tục bảo vệ và phát huy giá trị của di tích này, nghiên cứu tiếp nhận nguồn lực công đức vào các công việc khác.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chi đạo thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Nam Định;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác