66/TB-VP

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh về phương án xã hội hóa khai thác cơ sở Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên và dự án khu chung cư cao tầng khu văn hóa nghệ thuật Mai Dịch

Ngày 04 tháng 02 năm 2016, tại Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án xã hội hóa khai thác cơ sở Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên và dự án chung cư cao tầng phục vụ tái định cư, tại khu văn hóa nghệ thuật Mai Dịch. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, đại diện lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao,Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ và đơn vị tư vấn.
Sau khi nghe đại diện các đơn vị tư vấn báo cáo phương án thực hiện dự án xã hội hóa và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
I. Dự án xã hội hóa chung cư cao tầng phục vụ tái định cư tại khu văn hóa nghệ thuật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
1. Giao Văn phòng Bộ:
- Chủ trì, phối hợp với các trường, đơn vị trong khu văn hóa nghệ thuật, rà soát, thống kê hiện trạng nhà, đất ở của từng hộ gia đình hiện đang ở xen kẽ tại khu trụ sở làm việc và Đào tạo (Khu I), khu văn hóa nghệ thuật.
- Hoàn tất thủ tục hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất có ký hiệu T3 - khu II sang đất ở.
- Xây dựng phương án liên kết đảm bảo quyền lợi của các bên phù hợp với quy định về sử dụng tài sản nhà nước.
- Xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, đề xuất thành lập Hội đồng xét chọn tiêu chí theo đúng quy định hiện hành, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.
- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính nghiên cứu, đề xuất chuyển đổi cơ chế hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành đơn vị sự nghiệp tự chủ, hạch toán độc lập, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.
2. Sau khi Trung tâm Dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập, giao đơn vị thực hiện việc ký hợp đồng liên kết quản lý, khai thác các cơ sở và hợp tác đầu tư các dự án phương án đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt.
II. Phương án quản lý, sử dụng khai thác cơ sở Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên
1. Giao Văn phòng Bộ: Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính hoàn chỉnh phương án liên kết quản lý, sử dụng khai thác cơ sở Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.
2. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính khẩn trương hoàn tất các thủ tục trình lãnh đạo Bộ quyết định bàn giao cơ sở 58 Phan Chu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho Văn phòng Bộ quản lý, sử dụng theo quy định.
3. Giao Trung tâm Dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị ký kết phương án liên kết khai thác cơ sở 58 Phan Chu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và cơ sở Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- TCDL, TCTDTT;
- Vụ TCCB; KHTC;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- TT DVVHTTDL;
- Lưu: VT(1), THTT, NVN.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác