677/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định 759/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ- BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Kế hoạch số 28/KHPH-UBNDNA-BVHTRDT ngày 28 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp tổ chức Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2010, kỷ niệm 120 năm Ngày Sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2010 tổ chức vào tháng 5 năm 2010 tại tỉnh Nghệ An gồm các ông, bà có tên sau đây:

 

1. Ông Nguyễn Xuân Đường

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Đạo Toàn

Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở

Phó Trưởng ban

3. Ông Cao Đăng Vĩnh

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An

Phó Trưởng ban TT

4. Ông Vương Bích Thắng

Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT

Uỷ viên

5. Ông Nguyễn Văn Tuấn

Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch

Uỷ viên

6. Ông Nguyễn Đăng Chương

P. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn

Uỷ viên

7. Ông Nguyễn Thế Hùng

Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa

Uỷ viên

8. Ông Lại Văn Sinh

Cục trưởng Cục Điện ảnh

Uỷ viên

9. Ông Nguyễn Đăng Toàn

Cục trưởng Cục Mỹ thuật. Nhiếp ảnh, Triển lãm

Uỷ viên

10. Ông Hồ Ngọc Hà

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,Tài Chính

Uỷ viên

11. Ông Trần Minh Chính

Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở

Uỷ viên

12. Ông Phạm Tiến Dũng

Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An

Uỷ viên

13. Ông Nguyễn Hoài An

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh

Uỷ viên

14. Bà Nguyễn Thị Hằng

P.Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, Nghệ An

Uỷ viên

15. Ông Trần Duy Ngoãn

Giám đốc Đài PTTH Nghệ An

Uỷ viên

16. Ông Nguyễn Chí Bền

Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật

Uỷ viên

17. Bà Nguyễn Thị Thu Hường

Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An

Uỷ viên

18. Ông Võ Trọng Thanh

Giám đốc Công an Nghệ An

Uỷ viên

19. Ông Hồ Quang Thành

Giám đốc Sở TTTT Nghệ An

Uỷ viên

20. Ông Lê Xuân Đại

Giám đốc Sở Tài Chính Nghệ An

Uỷ viên

 

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức tốt Lễ hội Làng Sen đạt chất lượng, hiệu quả và tự giải thể sau khi kết thúc Lễ hội./.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở và các ông, bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3 ;

-Lãnh đạo Bộ VHTTDL;

- UBND tỉnh Nghệ An;

- Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu:VT,VHCS (1). TL (30).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác