696/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Thẩm định thiết kế thi công (TKTC) bảo tồn một số hạng mục thuộc di tích Trung Trung Bộ-Nước Oa, tỉnh Quảng Nam.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 86/SVHTTDL- DTDT ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam đề nghị thỏa thuận đầu tư tôn tạo một số hạng mục tại Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ - Nước Oa, Bắc Trà Mỹ, tỉnh Quảng Nam. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Thiết kế thi công bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Bộ Tư lệnh Quân khu 5 - Nước Oa, bao gồm các hạng mục: tu bổ nhà đồng chí Chu Huy Mân và nhà trưng bày bổ sung; phục dựng nhà đồng chí Võ Thứ, nhà ăn + bếp, hầm trú ẩn chữ A nhà đồng chí Chu Huy Mân và đồng chí Võ Thứ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Về phương án mặt bằng quy hoạch tổng thể: Không làm nhà vệ sinh phía sau nhà ăn + bếp. Đường thăm quan chỉ chạy ngang qua các ao cá (không chạy vòng xung quanh ao). Đường vào các điểm di tích nhà đồng chí Chu Huy Mân, nhà ăn + bếp và đường chạy xung quanh các công trình trên làm bê tông giả đất. Do cột thu sét nằm ngay sát các điểm di tích quan trọng, đồng thời cột có chiều cao lớn sẽ làm ảnh hưởng đến cảnh quan di tích, vì vậy cần có thêm phương án chống sét phù hợp hơn.

- Hạng mục nhà đồng chí Võ Thứ và nhà ăn + bếp: Toàn bộ hệ thống vách tường, tường hồi phải được phục dựng bằng vật liệu gỗ có ngâm tẩm hóa chất để bảo vệ lâu dài (không xây tường, sơn giả gỗ). Nền nhà và thành hầm phải làm bê tông giả đất với độ dầy đảm bảo bền vững và tạo hình. Sử dụng đèn dọi để chiếu sáng nội thất, các thiết bị điện khác cần đặt trong các góc khuất để hạn chế tầm nhìn khách thăm quan công trình.

- Bề mặt bậc xây đá hộc xuống hầm của hầm chữ A cũng phải được phủ lớp bê tông giả đất.

Để việc phục dựng các hạng mục công trình đảm bảo khoa học và chất lượng, đề nghị Sở phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức lấy ý kiến các nhân chứng lịch sử về vị trí, hướng của các hạng mục công trình phục dựng. Thi công thí điểm để rút kinh nghiệm trước khi tiến hành thi công phục dựng toàn bộ các hạng mục công trình./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (2b), TĐT.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác