706/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v bố trí nhà ga và các lối ra vào ga ngầm C9, thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 32/UBND- QHKT ngày 07/01/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thống nhất phương án bố trí 02 cửa ra vào phía hồ Hoàn Kiếm theo Quy hoạch Tổng mặt bằng ga ngầm C9 (kèm theo hồ sơ, nhận ngày 15/01/2016). Sau khi tiến hành khảo sát hiện trạng khu vực, với sự tham dự và có ý kiến của một số nhà khoa học thuộc Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia (GS. NGND. Phan Huy Lê, GS. TSKH. Lưu Trần Tiêu, Nhà Sử học Dương Trung Quốc) và đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thống nhất với việc bố trí nhà ga chính (ga ngầm) và cụm công trình phụ trợ theo Phương án Quy hoạch Tổng mặt bằng ga ngầm C9.
2. Đối với các lối lên xuống: Vị trí các lối lên xuống theo Phương án Quy hoạch Tổng mặt bằng ga ngầm C9 hiện tại nằm trong phạm vi khoanh vùng bảo vệ di tích quốc gia đặc biệt Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn. Đây là khu vực trọng yếu, gắn với truyền thuyết, lịch sử và văn hiến của Thủ đô Hà Nội, đồng thời, đây cũng là không gian có giá trị thẩm mỹ và cảnh quan, phục vụ nhu cầu sinh hoạt công cộng của nhân dân, nên việc bố trí hai lối lên xuống và biện pháp thi công dự kiến tại khu vực ven hồ chưa nhận được ý kiến đồng tình của các nhà khoa học.
Để xử lý hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội xây dựng thêm các phương án bố trí nhà ga, lối lên, lối xuống của ga C9 và biện pháp giảm thiểu tác động tới các yếu tố chứa đựng giá trị của di tích. Sau đó, tổ chức buổi làm việc xin ý kiến rộng rãi các nhà khoa học thuộc lĩnh vực lịch sử, mỹ thuật, khảo cổ, kiến trúc, quy hoạch đô thị,... nhằm thống nhất và tạo sự đồng thuận rộng rãi trước khi triển khai các bước tiếp theo.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến trả lời./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-S QH-KT Hà Nội;
- S VHTT Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác