71/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 71/BVHTTDL-KHTC, ngày 09 tháng 01 năm 2013 Về việc thoả thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Bình An, tỉnh Bình Thuận.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1245/SVHTTDL- KHTC ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận về việc đề nghị thoả thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Bình An. Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ dự án gửi kèm và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hoá tại công văn số 855/DSVH-DT ngày 20 tháng 12 năm 2012, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất với Dự án tu bổ, tôn tạo khu di tích đình Bình An, do Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng AME lập năm 2012, bao gồm các hạng mục: tu b Tiền tế, Đại bái, Hậu cung, nhà Tiên hiền- Hậu hiền, nhà thờ Đoàn Xuân Thao, Thông linh quan, Hằng thái môn, Hàn tụy môn; tôn tạo nhà Nhóm, nhà khách, nhà Khánh y, nhà khói; xây dựng nhà vệ sinh, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khác. Công tác đánh giá, khảo tả hiện trạng di tích cũng như các phương án bảo tồn, tôn tạo các hạng mục của di tích được đề xuất trong dự án đã phù hợp và đáp ứng được những yêu cầu của quy chế bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lưu ý, chỉnh sửa một số nội dung sau:

Phần thuyết minh của dự án: Đề nghị bổ sung các hoạt động sinh hoạt lễ hội diễn ra thường niên tại di tích, công tác quản lý, trông coi và phát huy giá trị của di tích trước và sau khi được tu bổ, tôn tạo. Đặc biệt cần thuyết minh về mối liên hệ giữa di tích đình Bình An và các di tích trong vùng để có phương án phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch.

Phần căn cứ pháp lý đề nghị bổ sung Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa. Xác định chính xác và thống nhất Chủ đầu tư của dự án, là UBND huyện Tuy Phong hay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận.

Nội dung đánh, giá, khảo tả hiện trạng các hạng mục của di tích nên sắp xếp lại theo hướng từ ngoài vào trong, bắt đầu từ Thông linh quan, đến bình phong, nhà bia, Tiền tế, Đại bái...

- Về quy hoạch tổng mặt bằng tu bổ, tôn tạo:

+ Bổ sung kích thước vào các bản vẽ tổng mặt bằng hiện trạng và tổng mặt bằng tu b. Đồng thời thống nhất ký hiệu các hạng mục giữa các bản vẽ này, hạng mục Tiền hiền - Hậu hiền và nhà nhóm.

+ Hạn chế lát sân gạch bát ở khu vực nội tự, để dành diện tích trồng cây xanh, thảm cỏ.

+ Nghiên cứu và đề xuất phương án di chuyển hạng mục nhà tiểu (số 16) cách xa khu vực nhà thbinh sỹ (số 7). Trong trường hợp không bố trí được mặt bng thì nghiên cứu vị trí và hướng cửa vào của hạng mục này cho phù hợp với cảnh quan di tích.

- Đối với hạng mục Đại đình (Tiền tế, Đại bái và Hậu cung):

+ Cần thuyết minh thêm về chủng loại gỗ hiện đang được sử dụng làm các cấu kiện của hạng mục này, làm căn cứ đề xuất chủng loại gỗ sử dụng để tu bổ, thay mới.

+ Đ nghị rà soát đánh giá kỹ mức độ hư hỏng của hệ thống cột, thống nhất việc đánh giá mức độ hư hỏng của các cột giữa bản vẽ mặt bằng hiện trạng cột (HT-11) và các bản vẽ mặt cắt hiện trạng. Không thay mới mà cần áp dụng phương pháp nối chân, đồng thời cần đề xuất bổ sung các giải pháp kỹ thuật tu bổ (nối, vá, thay cốt, ốp mang...) để giữ gìn tối đa các cấu kiện hiện có.

+ Bổ sung phương án gông bó các chi tiết mái có giá trị nghệ thuật để tái định vị.

+ Đ nghị chỉnh sửa cho thống nhất giữa bản vẽ hiện trạng và bản vẽ mặt bằng tu bổ, kèo, xà đầu cột.

+ Do hệ thng tường bao hiện trạng được xây bằng đá hộc, trát vữa xi măng và được quét ve, do vậy khi tu bổ chỉ quét ve chứ không sử dụng sơn tường.

+ B sung việc đánh giá và thể hiện trên bản vẽ hệ thống chân tảng hiện có. Cân nhắc việc lợp xen kẽ giữa ngói cũ và ngói mới (có thể sử dụng ngói cũ một khu vực riêng trên mái sau của di tích).

Đối với nhà Tiên hiền- Hậu hiền: Khi triển khai hồ sơ thiết kế, cần bổ sung đánh giá chi tiết cấu kiện (kèm theo ảnh hiện trạng) để đề xuất phương án tu bổ phù hợp, không thay mới toàn bộ hệ xà, kẻ, câu đầu của hạng mục nói trên.

- Lưu ý, việc bổ sung hệ thống chân tảng làm thay đổi chiều cao của các hạng mục di tích (lên khoảng 25 cm) sẽ làm ảnh hưởng đến việc giao mái với hạng mục nhà cầu, và ảnh hưởng đến việc tái sử dụng hệ thống cửa. Do vậy, cần điều chỉnh phương án kê đỡ chân cột cho phù hợp.

- Hồ sơ cần b sung phương án và bản vẽ hạng mục nhà bao phục vụ thi công, bản vẽ cấp thoát nước, cấp điện chiếu sáng, bản vẽ sân vườn, cây xanh cho tng th di tích.

- Phần dự toán: Đ nghị, bổ sung bảng đánh giá mức độ hư hỏng các cấu kiện của các hạng mục di tích làm cơ sở để xây dựng dựng toán. Đồng thời rà soát bóc tách các phân công việc, nội dung công việc được áp dng đơn giá chuyên ngành, những nội dung chỉ được áp dụng đon giá xây dựng cơ bản thông thường.

3. Về nguồn vốn đầu tư: vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa hỗ trợ để tu bổ một số hạng mục di tích gốc, cụ thể là hạng mục Đại đình, nhà Tiên hiên- Hậu hiền, nhà Nhóm. Đối với các hạng mục còn lại đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận báo cáo y ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để thực hiện.

Đ nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận căn cứ vào ý kiến nêu trên chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện dự án và trình y ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt, đồng thời cho triển khai xây dựng thiết kế bản vẽ thi công và tng dự toán trình Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch xem xét thm định (có gửi kèm quyết định phê duyệt dự án) và bố trí vốn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Đặng Thị Bích Liên (để b/c);

- Cục Di sản văn hóa;

- UBND tỉnh Bình Thuận;

- Lưu: VT, KHTC, PT(12).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác