727/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Điều lệ Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS Việt Nam lần thứ V

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3415/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức "Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS - Việt Nam lần thứ V năm 2010;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này  “Điều lệ Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS - Việt Nam lần thứ V’’  tổ chức từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 5 năm 2010 tại thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS- Việt Nam lần thứ V chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như trên 3;

-Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c)

-TCDL, Các đơn vị liên quan của Bộ VHTTDL;

-Đài TH Việt Nam;

-Đài TH Kỹ thuật số;

-Đài TH các đại phương;

-Các hãng phim trong nước;

-Sở VHTTDL;

-Các thành viên Ban Chỉ đạo;

-Lưu: VT, TCTDTT (ĐATTDL) H260

 

 

ĐIỀU LỆ

LIÊN HOAN ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNH THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ FICTS - VIỆT NAM LẦN THỨ V, NĂM 2010

(Ban hành theo Quyết định Số 727/QĐ-BVHTTDL, ngày 02 tháng 03 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

 

Điều 1. Tiêu chí

“Thể thao, Du lịch - Hợp tác, Hữu nghị"

Điều 2. Mục đích

Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS - Việt Nam lần thứ V năm 2010 là dịp biểu dương những tác phẩm điện ảnh, truyền hình thể thao và du lịch có giá trị nội dung nghệ thuật và chuyên môn cao, nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh thể thao, du lịch; khuyến khích các nhà sản xuất quảng bá hình ảnh của mình; tăng cường đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm giữa những người làm công tác điện ảnh, truyền hình thể thao và du lịch trong nước và quốc tế.

Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS - Việt Nam lần thứ V là cuộc thi giữa những nhà làm phim và sản xuất chương trình thể thao và du lịch.

Điều 3. Cơ quan tổ chức

- Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam;

- Đài truyền hình Việt Nam;

- Đài truyền hình Đà Nẵng.

Điều 4. Địa điểm và thời gian tổ chức

- Địa điểm: Tại Thành Phố Đà Nẵng.

- Thời gian: Từ 27/5 đến 30/5/2010.

Điều 5. Điều kiện phim tham dự Liên hoan phim

- Tất cả các cơ sở sản xuất điện ảnh, hãng phim và truyền hình trong và ngoài nước đều có quyền gửi phim dự thi;

- Không hạn chế số lượng/ thời lượng phim ghi dự thi; - Các phim đã từng đạt giải tại tất cả các Liên hoan phim trong nước và quốc tế trừ Liên hoan Điện ảnh và Truyền hình Thể thao Việt Nam (lần I, II, III, IV);

- Phim dự thi phải là những phim có nội dung và đề tài về thể thao và du lịch, thuộc 1 trong 6 thể loại ở điều 6.

Điều 6. Số lượng phim được đăng ký tham dự Liên hoan phim

1. Phóng sự, tài liệu,

2. Phim truyện;

3. Khoa giáo,

4. Trò chơi, truyền hình;

5. Hoạt hình

6. Quảng cáo:

a. Quảng cáo mang tính xã hội (dịch vụ công cộng, phi lợi nhuận, các chiến dịch vận động xã hội);

b. Quảng cáo mang tính thương mại (của 1 sản phẩm hay dịch vụ).

Chương trình nhằm mục đích tìm ra giải pháp tối ưu hơn trong quảng cáo;

c. Quảng bá về đất nước và con người Việt Nam.

Điều 7. Hồ sơ đăng ký phim tham dự Liên hoan phim

Phiếu đăng ký phim tham dự Liên hoan phim;

Tài liệu gửi kèm theo Phiếu đăng ký phim tham dự Liên hoan phim: 01 bản tóm tắt nội dung phim; Trailer của phim;

- Phiếu đăng ký phim tham dự Liên hoan phim và tài liệu gửi kèm theo có thể gọi qua E mail và đĩa mềm;

- Địa chỉ nhận Phiếu đăng ký phim tham dự Liên hoan phim và tài liệu gửi kèm theo.

Điều 8. Gửi phim tham dự Liên hoan phim

- Bản phim tham dự Liên hoan phim: phim video, gửi bản DVD chất lượng cao;

-Địa chỉ nhận phim tham dự Liên hoan phim:

Bộ phận thường trực Liên hoan phim:

Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam

Số 11 Cao Bá Quát - Ba Đình-Hà Nội

Điện thoại: 04. 37472892- 37330039- 38455683

Fax : 04. 38455683-37472892

Email : dattvn@vnn.vn

- Nếu gửi phim qua bưu điện, cần phải báo cho Ban Tổ chức biết thời gian gửi, số vận đơn;

- Cước phí gửi phim đến tham dự Liên hoan phim: đơn vị đăng ký phim tự chi trả;

Điều 9. Đại biểu

- Các đơn vị trong nước tham dự Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS - Việt Nam lần thứ V năm 2010 tại thành phố Đà Nẵng chi phí ăn, ở đi lại do đơn vị tự chi trả.

- Ban Tổ chức lo ăn nghỉ miễn phí cho các đoàn đại biểu nước ngoài đến tham dự (Mỗi đoàn không quá 3 người);

- Ban Tổ chức lo ăn ở, vé máy bay và tiền công cho giám khảo nước ngoài;

- Ban Tổ chức lo ăn ở, vé máy bay và tiền công cho ban giám khảo trong nước và nước ngoài.

- Tất cả các đoàn đại biểu phải có mặt tại thành phố Đà Nẵng trước ngày 27/05/2010.

Điều 10. Phiếu đăng ký đại biểu tham dự Liên hoan phim

- Phiếu đăng ký đại biểu: theo quy định của Ban Tổ chức;

- Các đoàn đại biểu trước khi đến dự Liên hoan phim phải thông báo bằng fax/ email cho Ban Thư ký số đại biểu, số chuyến bay, sân bay xuất phát, dự kiến thời gian tới sân bay Đà Nẵng. Các đoàn sẽ được Ban Tổ chức đón tiếp và hướng dẫn từ sân bay về khách sạn;

- Các đơn vị gửi đăng ký đoàn đại biểu và đăng ký khách sạn theo mẫu cho Ban Thư ký trước ngày 15/4/2010, theo địa chỉ:

 

Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam

Số 11 Cao Bá Quát - Ba Đình-Hà Nội

Điện thoại: 04. 37472892-  38455683-37330039

Fax: 04. 38455683-37472892

Email : dattvn@vnn.vn

Điều 11. Cơ cấu giải thưởng

- Giải thưởng giành cho phim: Ban Tổ chức trao 01 giải nhất, 01  giải nhì, và 01 giải của Ban giám khảo cho mỗi thể loại phim. (Giải thưởng bao gồm tiền thưởng);

- Giải thưởng giành cho cá nhân: Đạo diễn xuất sắc; Tác giả kịch bản xuất sắc; Quay phim xuất sắc;

Ban Tổ chức trao bằng khen và cấp giấy chứng nhận tham dự cho các tác phẩm dự thi tại Liên hoan Điện ảnh, Truyền hình Thể thao và Du lịch quốc tế FICTS -Việt Nam lần thứ V năm 2010.

Tổng cục Thể dục Thể thao và Tổng cục Du lịch tặng thưởng cho các đơn vị và cá nhân có phim thể thao và du lịch tham dự.

Điều 12. Ban giám khảo

Các Ban Giám khảo của Liên hoan phim gồm:

+ Ban Giám khảo thể loại phim tài liệu, phóng sự;

+ Ban Giám khảo thể loại phim truyện, khoa giáo;

+ Ban Giám khảo thể loại phim hoạt hình, trò chơi truyền hình, quảng cáo.

- Mỗi Ban Giám khảo có ít nhất 05 thành viên;

- Trưởng Ban Giám khảo do Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan phim quyết định;

- Các uỷ viên Ban Giám khảo gồm những nhà hoạt động điện ảnh có uy tín, nhưng không phải là thành phần chính trong các bộ phim dự thi thuộc loại hình mà uỷ viên đó tham gia Ban Giám khảo.

Điều 13. Thông báo thay đổi

Mọi thay đổi về đăng ký phim tham dự, đại biểu...cần phải thông báo cho Ban Tổ chức trước ngày 15 tháng 05 năm 2010;

- Sau thời hạn nói trên, Ban Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm về những thay đổi của các đơn vị đăng ký phim dự thi và đại biểu tham dự Liên hoan phim./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác