729 /TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Ngày 28/02/2011, đồng chí Hoàng Tuấn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về tình hình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, công tác quản lý và tổ chức Lễ hội của địa phương năm 2011. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thanh tra, Văn phòng và Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Bình Thuận có đồng chí Huỳnh Văn Tí- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng-Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Tiến Phương-Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thành Tâm; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Thuận báo cáo, ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và các thành viên trong Đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết luận:

I. Về tình hình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, công tác quản lý và tổ chức Lễ hội của địa phương trong năm 2010

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu dương và đánh giá cao các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Bình Thuận có nhiều nỗ lực, cố gắng, đạt nhiều kết quả, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch đã thu hút nhiều du khách quốc tế; tích cực đưa văn hóa về cơ sở, tạo điều kiện cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng căn cứ cách mạng nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, thể thao; công tác quản lý và tổ chức Lễ hội, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch khá tốt. Thông qua hoạt động của Ngành đã góp phần giới thiệu hình ảnh và vùng đất Bình Thuận đến với bạn bè trong nước và quốc tế, tác động tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Những kết quả đó đã gắn liền với sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hỗ trợ của các ngành liên quan, lãnh đạo tỉnh đã có những giải pháp quan trọng để phát triển hoạt động của ngành.

II. Một số nhiệm vụ cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới

1. Căn cứ các chiến lược phát triển văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tỉnh cần tập trung xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội nói chung và quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh đến năm 2020. Đặc biệt chú ý xây dựng quy hoạch du lịch Bình Thuận có đẳng cấp quốc tế, theo hướng hiện đại.

2. Về cơ sở hạ tầng du lịch: Cần nghiên cứu giải quyết từng bước vấn đề giao thông, rút ngắn thời gian đi lại của du khách từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Thuận, trong đó đặc biệt việc quy hoạch xây dựng sân bay quốc tế trong thời gian gần nhất. Chú ý quan tâm giải quyết thật tốt vấn đề môi trường, cả môi trường thiên nhiên và môi trường xã hội.

3. Về đào tạo nguồn nhân lực: Trước mắt cần quy hoạch lại mạng lưới đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh, đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch.

Bên cạnh trách nhiệm của Nhà nước (mở trường, lớp), cần có cơ chế để kêu gọi doanh nghiệp tham gia phối hợp và chủ động mở các lớp đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực. Tỉnh cần nghiên cứu đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có trách nhiệm tham gia vào công tác quảng bá, xúc tiến du lịch và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

4. Về các kiến nghị của Tỉnh:

- Về Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia: Bộ sẽ tập trung đẩy nhanh đầu tư, đề nghị Tỉnh phối hợp xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện để Trung tâm đẩy nhanh công tác xây dựng cơ bản. Giao Tổng cục Thể dục, thể thao nghiên cứu, đề xuất thành lập Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Bình Thuận theo hướng thành Trung tâm Thể thao Biển.

- Ủng hộ việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị Tỉnh nghiên cứu, đề xuất.

- Ưu tiên bố trí kinh phí từ Chương trình xúc tiến Du lịch quốc gia đối với Bình Thuận - là tỉnh trọng điểm du lịch quốc gia.

- Về Bảo tàng tỉnh: Giao Cục Di sản văn hóa hướng dẫn và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Tỉnh trong quá trình chuẩn bị thiết kế công trình và tổ chức trưng bày Bảo tàng Bình Thuận.

- Giao Cục Di sản văn hóa trực tiếp vào khảo sát, nghiên cứu thực tế và sớm có văn bản trả lời địa phương về trưng bày 100 bộ xương cá voi.

- Ủng hộ chủ trương xây dựng Trung tâm Thể thao biển quốc gia tại Bình Thuận, đề nghị Tỉnh chuẩn bị địa điểm và phối hợp với Tổng cục TDTT xây dựng Đề án để triển khai trình Bộ phê duyệt.

- Về giải leo núi Tà Cú, giao Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Liên đoàn Điền kinh nghiên cứu đưa vào hệ thống giải thi đấu quốc gia với quy mô, thời gian tổ chức phù hợp.

- Về du lịch:

+ Giao Tổng cục Du lịch nghiên cứu, hỗ trợ xây dựng thương hiệu du lịch của Bình Thuận, mạnh về loại hình du lịch nghỉ dưỡng và thể thao giải trí biển.

+ Bám sát Quy hoạch chung của cả nước và của tỉnh cần quy hoạch xây dựng khoa học các khu phục vụ các loại hình du lịch cho phù hợp: nghỉ dưỡng du lịch cộng đồng, du lịch thể thao, du lịch văn hóa. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động du lịch, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phù hợp với các loại hình, sản phẩm du lịch với chất lượng ngày càng cao.

+ Bình Thuận cần chủ động xác định thời gian phù hợp để sớm đăng cai tổ chức năm Du lịch quốc gia.

+ Bầu chọn Vịnh Hạ Long là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng thông báo để các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng có liên quan, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận biết và phối hợp thực hiện./.

 

 Nơi nhận:

- Bộ trưởng (b/cáo);

- Các Thứ trưởng (b/cáo);

- Tổng cục TDTT, Tổng cục Du lịch;

- Cục VHCS, Cục DSVH;

- Vụ KHTC, Thanh tra;

- CQĐD tại TP. HCM;

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận;

- Sở VHTTDL Bình Thuận;

- Lưu: VT, VP (30).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác