73 /BVHTTDL-VHCS

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 73 /BVHTTDL-VHCS ngày 09 tháng 01 năm 2013 Về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

                các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thời gian vừa qua, hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật có nhiều hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong dư luận, điển hình là quảng cáo không đúng nội dung giấy phép công diễn (quảng cáo chương trình có ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong khi giấy phép công diễn không có nội dung đó và khi biểu diễn cũng không có mặt các nghệ sỹ, ca sỹ trong nội dung  quảng cáo) gây bất bình trong nhân dân; quảng cáo bằng loa phóng thanh gây mất trật tự, an toàn giao thông và an toàn xã hội. Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tích cực một số giải pháp sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến dưới mọi hình thức nội dung quy định về quảng cáo bằng loa phóng thanh và các hình thức tương tự theo quy định tại Điều 33  Luật Quảng cáo đến các đối tượng tham gia hoạt động quảng cáo trên phương tiện này.

2. Kiểm soát chặt chẽ nội dung quảng cáo chương trình biểu diễn nghệ thuật trong quá trình tiếp nhận thủ tục thông báo của tổ chức, cá nhân trên các phương tiện bảng, băng-rôn quảng cáo.

3. Tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức đoàn thể tại địa phương để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm đối với hoạt động quảng cáo bằng loa phóng thanh và các hình thức tương tự.

4. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương triển khai các giải pháp  nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (gửi về Cục Văn hóa cơ sở) trước ngày 30 tháng 3 năm 2013 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Vụ Pháp chế;

- Thanh tra Bộ;

- Lưu: VT, VHCS(02), TT .80.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác