731/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 731/TB-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh về Đề án “Kênh Truyền hình Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

Ngày 31 tháng 01 năm 2013 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp về Đề án “Kênh truyền hình Văn hóa, Thể thao và Du lịch”. Cùng dự có Thứ trưởng Vương Duy Biên; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch, Truyền hình Cáp VCTV17 (Đài Truyền hình Việt Nam), Báo Thể thao Việt Nam và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam báo cáo dự thảo Đề án và ý kiến của thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Ghi nhận những nỗ lực của Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam trong việc thực hiện chương trình phát sóng Đài Truyền hình Việt Nam trên kênh Du lịch trước đây và kênh VCTV17 hiện nay, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

2. Việc xây dựng Đề án để thực hiện kênh truyền hình Văn hóa Thể thao và Du lịch chuyên biệt là rất khó khả thi trong điều kiện kinh tế Việt Nam hiện nay. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý về chủ trương cho phép Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Truyền hình cáp và các đối tác liên quan mở rộng nội dung các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên kênh VCTV17 theo định hướng nội dung và bảo trợ thông tin của Bộ.

3. Giao Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ xây dựng Đề án nâng cấp chương trình phát sóng trên kênh VCTV17 theo hướng mở rộng nội dung về văn hóa, du lịch, thể thao và gia đình. Nội dung chương trình được Tổ Tư vấn thông qua và được Bộ thẩm định. Ngân sách được cấp theo kế hoạch được Bộ duyệt hàng năm.

- Đề xuất kiện toàn Tổ Tư vấn giúp Bộ trưởng về định hướng nội dung chương trình; thành phần gồm đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Thể dục Thể thao, Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục Điện ảnh, Cục Di sản văn hóa, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Gia đình, Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam...

- Xây dựng kế hoạch, giám sát thực hiện sản xuất và phát sóng chương trình trên kênh VCTV17; sử dụng hiệu quả nguồn lực chuyên môn, trang thiết bị hiện có của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, TTĐATTDL (NHH) 30b

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác