736/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Số 736/TB-BVHTTDL, ngày 16 tháng 3 năm 2011 Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc về công tác hợp tác quốc tế

Ngày 8 tháng 3 năm 2011; tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã làm việc với lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Tổng cục Thể dục thể thao, Khu Liên hợp thề thao Quốc gia và đại diện Công ty tổ chức sự kiện "Trâu Việt" về một số hoạt động nghệ thuật có quy mô lớn tổ chức ở Việt Nam và nước ngoài năm 2011. Sau khi nghe lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế báo cáo tóm tắt dự kiến những hoạt động đối ngoại của Bộ năm 2011, những đề xuất, kiến nghị và ý kiến của các đơn vị dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận:

1) Yêu cầu Thủ trưởng các Tổng cục Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ:

- Tăng cường kiểm soát các đoàn ra, đoàn vào theo các quy định hiện hành và Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ; các đoàn ra phải đúng mục đích, thành phần, có hiệu quả thiết thực, có báo cáo kết quả chuyến công tác.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá đối ngoại, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các nhà tài trợ tham gia các hoạt động đối ngoại của Ngành.

- Các đối tượng được cử tham gia các đoàn ra cần có cả đoàn ở các địa phương với các loại hình nghệ thuật đặc trưng của các vùng miền, địa phương trong cả nước, chú ý các đơn vị biểu diễn xiếc, rối, tuồng, chèo, cải lương. Cần tính đến việc xã hội hoá bằng hình thức mời các nghệ sỹ tự do, nghệ nhân các làng nghề tiêu biểu và các doanh nghiệp tham gia chương trình

- Các Tuần Ngày Việt Nam ở nước ngoài cần nghiên cứu kết hợp với Hội Nhà văn để giới thiệu, quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài.

2) Về 2 đêm biểu diễn của Ban nhạc Backstreet Boys, yêu cầu bảo đảm tuyệt đối về an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông; đảm bảo vệ sinh môi trường, các điều kiện về y tế. Cục Hợp tác quốc tế, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia và đơn vị tổ chức biểu diễn có báo cáo tổng hợp về công tác tổ chức đêm diễn ở Sân vận động Quân khu 7 (thành phố Hồ Chí Minh) và Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

3) Giao Cục Hợp tác quốc tế:

a) Tổ chức các hoạt động văn hoá đối ngoại trong nước năm 2011:

- Phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia chỉ đạo Công ty tổ chức sự kiện "Trâu Việt" tổ chức 02 đêm biểu diễn của Ban nhạc Hoa Kỳ Backstreet Boys tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các đêm diễn.

- Tham gia tổ chức Cuộc thi Hợp xướng quốc tế lần thứ I tại Hội An Quảng Nam.

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động đêm giao lưu Việt -Hàn" tại Phú Yên nhân dịp Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên.

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tồ chức Đêm Nhạc hội Việt Nhật tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

b) Tổ chức các hoạt động văn hoá- du lịch đối ngoại ở nước ngoài năm 2011:

- Tuần Việt Nam tại Liên bang Nga, Ucraina, Belarus; các nước Bắc Âu: Na Uy, Đan Mạch và Thuỵ Sỹ; Angêri và Ma rốc; Cộng hòa DCND Lào.

- Tham gia Lễ hội Trours và Tháng Việt Nam tại Lorient (Cộng hòa Pháp).

- liên hoan Nghệ thuật văn hoá phi vật thể châu Á tại Trung Quốc.

- Lễ hội Văn hoá - Du lịch tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, BK.40.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác