737/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 737/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 02 năm 2013 Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo quốc tế nghệ dệt truyền thống Asean lần thứ 4.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 01 năm 2013; của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thảo quốc tế nghệ dệt truyền thống Asean lần thứ 4;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Hội thảo quốc tế nghệ dệt truyền thống Asean lần thứ 4 tổ chức tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Thành phố Thái Nguyên trong thời gian từ 15 đến 18 tháng 3 năm 2013, bao gồm các Ông/Bà sau:

1. Ông Nguyễn Văn Tình – Cục trưởng, Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng ban;

2. Bà Nguyễn Thị Ngân – Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam – Phó trưởng ban thường trực;

3. Ông Phan Hữu Minh – Giám đốc Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh Thái Nguyên - Phó trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Đức Hãnh – Giám đốc Sở ngoại vụ Thái Nguyên - Ủy viên. Đại tá Nguyễn Văn Thực – Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên - Ủy viên;

5. Ông Bùi Ngọc Lâm – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình - Ủy viên;

6. Đại tá Nguyễn Văn Thực – Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên - Ủy viên;

7. Ông Phan Quốc Anh – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận - Ủy viên;

8. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng - Ủy viên;

9. Ông Ngô Quang Láng – Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang – Ủy viên;

11. Bà Nguyễn Thị Toán – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang - Ủy viên;

12. Bà Đỗ Thị Thìn, Tổng biên tập Báo Thái Nguyên - Ủy viên;

13. Bà Lương Thanh Sơn – Giám đốc Bảo tàng tỉnh Đắc Lắc- Ủy viên;

16. Bà Nguyễn Thị Mỹ Nga – Phó Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Ủy viên;

17. Ông Đỗ Trọng Hiệp – Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Thái nguyên - Ủy viên;

18. Ông Võ Văn Tâm –Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần sự kiện và Truyền thông Việt  - Ủy viên;

19. Ông Lại Quốc Cường - Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch vẻ đẹp Việt - Ủy viên;

20. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Phó giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại TNG - Ủy viên;

21. Ông Chu Vinh Quang - Phó giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên - Ủy viên;

22. Ông Phạm Huy Thuyên - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên - Ủy viên;

23. Bà Nguyễn Thị Hoa – Phó Giám đốc Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

24. Lãnh đạo Công ty Tranh thêu XQ Đà Lạt - Ủy viên;

25. Lãnh đạo Trường đại học Khoa học – Đại học Thái nguyên;

26. Bà Vũ thị Tú Anh – Trung tâm phát triển nguồn lực ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên - Ủy viên;

27. Lãnh đạo Báo văn hóa.

Điều 2. Ban tổ chức có trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Hội thảo và tự giải thể sau khi kết thúc Hội thảo. Chi phí cho Ban tổ chức Hội thảo được trích từ kinh phí tổ chức đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và các Ông/Bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Đặng Thị Bích Liên

- Lưu: VT, HTQT, THV.35.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác