737/TB- BVHTTDL&UBND

TL. UỶ BAN NHÂN DÂN CHÁNH VĂN PHÒNG-Nguyễn Thịnh Thành - TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG.Tô Văn Động

THÔNG BÁO Số: 737/TB- BVHTTDL&UBND ngày 10 tháng 3 năm 2008 Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Thành phố Hà Nội giai đoạn 2008-2010

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  VÀ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH. THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2008-2010


Ngày 20 tháng 2 năm 2008, tại trụ sở UBND Thành phố Hà Nội, đồng chí Hoàng Tuấn Anh - ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Thế Thảo - ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc về hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2006-2010.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có các đồng chí Thứ trưởng thường trực Nguyễn Danh Thái, Thứ trưởng Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Hỷ, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ, đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ và đơn vị liên quan. Về phía UBND Thành phố Hà Nội có đồng chí Hoàng Mạnh Hiển - Phó Chủ tịch UBND Thành phố, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố Hà Nội và UBND các quận, huyện: Cầu Giấy, Đông Anh, Từ Liêm.

Sau khi nghe đồng chí Hoàng Mạnh Hiển - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội báo cáo tóm tắt hoạt động năm 2007, chương trình công tác năm 2008 của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch Thành phố, đồng chí Nguyễn Danh Thái - Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, ý kiến các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã thống nhất chỉ đạo:

I. Nhận định chung

Trong thời gian qua, Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với UBND Thành phố Hà Nội đã được các cơ quan chức năng của Bộ và Thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc. Tuy thời gian thực hiện chưa nhiều, khối lượng công việc rất lớn, nhưng đã có 19/23 hạng mục công việc được triển khai, bước đầu khẳng định tính hiệu quả của công tác phối hợp giữa Bộ và Thành phố. Đặc biệt là việc tổ chức cuộc vận động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng Đề cương các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm, đầu tư tu bổ các công trình văn hóa, di tích lịch sử, các công trình thể thao, du lịch, phát triển thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng dịch vụ du lịch đạt kết quả khá.

Tuy nhiên, thời gian từ nay đến năm 2010 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc cần phải hoàn thành rất lớn, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hà Nội xác định cần tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung công việc đã được thống nhất trong Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa-Thông tin trước đây nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, đặc biệt là các hạng mục công việc phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

II. Nội dung phối hợp chỉ đạo

Để thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, thiết thực chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hà Nội thống nhất chỉ đạo:

1. Mục tiêu hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2008-2010

1.1. Tiếp tục thực hiện và có giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", trong đó chú trọng triển khai thực hiện tốt phong trào xây dựng "Gia đình văn hoá", "Khu dân cư văn hóa", "Làng Văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa", “Đơn vị văn hóa”, "Người Hà Nội thanh lịch, văn minh"; phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; phát triển thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao; giữ vững vị trí là trung tâm của cả nước về văn hoá, thể dục thể thao và du lịch.

1.2. Đầu tư nâng cấp các công trình thể thao, du lịch, các di tích lịch sử văn hoá, di tích lịch sử cách mạng; việc đầu tư tu bổ các di tích phải gắn với việc giáo dục truyền thống và phát triển du lịch; tập trung đầu tư cho các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

1.3. Hoàn thiện quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao và du lịch của Thành phố Hà Nội đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2030.

1.4. Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ văn nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên du lịch có năng lực, phẩm chất, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao để phục vụ ngành văn hóa, thể thao và du lịch của Thủ đô và cả nước.

1.5. Tăng cường hợp tác, giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch với các tỉnh, thành trong nước, các nước trong khu vực và quốc tế.

2. Các nội dung phối hợp chỉ đạo

Tiếp tục thực hiện các nội dung phối hợp đã được Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thống nhất tại Thông báo số 3867/TB-BVHTT&UBTP ngày 19/9/2006; bổ sung một số nội dung cụ thể và chuyển một số nội dung phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (có phục lục kèm theo), trong đó:

2.1. Các nội dung do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo:

- Phối hợp với các Bộ, ngành tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng các công trình văn hoá lớn trên địa bàn Thành phố Hà Nội, gồm: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Công viên lịch sử văn hoá, Trường quay Cổ Loa, Hội trường nhà Quốc hội mới gắn với khu di tích Hoàng thành, Thành cổ, Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia tại Mễ Trì, Cung thi đấu điền kinh trong nhà phục vụ đăng cai ASIAN Indoor Game 3 năm 2009.

- Giúp Thành phố Hà Nội về chuyên môn, nghiệp vụ, có ý kiến với các Bộ, ngành chức năng và Chính phủ giúp Hà Nội hoàn thiện đề cương trưng bày Bảo tàng Hà Nội, hoàn thiện đề cương nhiệm vụ thiết kế Nhà hát lớn Thăng Long, quy hoạch bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu (Thành cổ, Hoàng thành Thăng Long, Cổ Loa, Phố cổ), đầu tư tu bổ các di tích kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội (Thăng Long tứ trấn, Chùa Một cột, Chùa Hai Bà Trưng, Nhà số 48 Hàng Ngang), các di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử cách mạng bị xuống cấp, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, văn hoá phi vật thể tiêu biểu của Hà Nội.

- Báo cáo Chính phủ đôn đốc, chỉ đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Xây dựng bàn giao diện tích còn lại trong khu Thành cổ Hà Nội, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long tại số 18 Hoàng Diệu cho Thành phố Hà Nội quản lý để có cơ sở xây dựng quy hoạch tổng thể Khu Di tích Thành cổ-Hoàng thành, hỗ trợ Hà Nội lập hồ sơ, trình UNESCO công nhận Trung tâm Hoàng thành Thăng Long là di sản văn hoá thế giới.

- Phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội rà soát lại quy hoạch Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình để đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch, bố trí vị trí xây dựng Trung tâm Thể thao Quân đội tại khu vực này.

- Giúp Thành phố Hà Nội đào tạo, tập huấn cho các huấn luyện viên, vận động viên, hướng dẫn viên du lịch; tăng cường liên kết hoạt động kinh doanh du lịch, đầu tư sản phẩm du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch, xây dựng chiến lược phát triển hệ thống khách sạn trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020.

- Phối hợp với Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện các hoạt động chuẩn bị Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, tổ chức các chương trình văn hoá, nghệ thuật, hội chợ, triển lãm, triển lãm tranh ảnh về Thăng Long-Hà Nội, chỉ đạo việc thực hiện phim Thái Tổ Lý Công Uẩn và phim Thái sư Trần Thủ Độ kịp phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

- Tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội vào năm 2010; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tổ chức Năm du lịch quốc gia 2010 tại Hà Nội.

- Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành và đưa vào sử dụng một số hạng mục của Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam; khánh thành đưa vào sử dụng không gian văn hóa-du lịch tại 16 Lê Thái Tổ kịp chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Hội.

2.2. Các nội dung do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo:

- Đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho Ban quản lý dự án để triển khai thực hiện dự án xây dựng Bảo tàng lịch sử Quốc gia.

- Bố trí 200ha và hỗ trợ giải phóng mặt bằng để Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai dự án xây dựng Trường quay điện ảnh tại Cổ Loa.

-  Bố trí địa điểm để xây dựng trụ sở Cục Bản quyền tác giả theo đề nghị của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu tìm biện pháp nhằm giải quyết những khó khăn về nhà ở cho cán bộ, công chức của Bộ sinh sống trên địa bàn Hà Nội.

- Phối hợp với Bộ Văn  hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức liên hoan múa rối quốc tế lần thứ 2 năm 2010 tại Hà Nội.

- Tạo điều kiện giúp Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng, khánh thành đưa vào sử dụng không gian văn hóa-du lịch tại 16 Lê Thái Tổ kịp chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Hội.

III. Tổ chức thực hiện             

1. Định kỳ một năm một lần, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội tổ chức làm việc để đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các công việc đã thống nhất, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm việc triển khai thực hiện các công việc đạt kết quả cao nhất.

2. Sở Văn hóa-Thông tin, Sở Thể dục Thể thao, Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cục, vụ, cơ quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành liên quan của Thành phố tham mưu, đề xuất kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung trên, kịp thời báo cáo UBND Thành phố, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra.

3. Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội để các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

Phụ lục Chương trình phối hợp chỉ đạo giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND TP Hà Nội

(Kèm theo Thông báo số: 737/TB-BVHTTDL&UBND ngày 10 tháng 3 năm 2008)

 

Số TT

Nhiệm vụ

Đơn vị chỉ đạo

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Trực tiếp

Phối hợp

Trực tiếp

Phối hợp

I

LĨNH VỰC VĂN HÓA

 

 

 

 

 

1

Xây dựng Bảo tàng lịch sử Quốc gia

Bộ VHTTDL

UBND TP HN

 

Sở VHTT, QHKT, TNMT&NĐ, XD, UBND huyện Từ Liêm

2008 - 2010

2

Xây dựng Trường quay Cổ Loa

Bộ VHTTDL

UBND TP HN

 

Sở VHTT, QHKT, TNMT&NĐ, XD, UBND huyện Đ ông Anh

2008 - 2010

3

Tham gia xây dựng Hội trường Quốc hội mới

Bộ VHTTDL

UBND TP HN

 

Sở VHTT, QHKT, XD, UBND quận Ba Đ ình

2008 - 2010

4

Xây dựng Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam

Bộ VHTTDL

UBND TP HN

 

Sở VHTT

2008 - 2010

5

Xây dựng Trung tâm Hội trợ triển lãm quốc gia tại Mễ Trì.

Bộ VHTTDL

UBND TP HN

 

Sở QHKT, VHTT,

2008 - 2010

6

Xây dựng Bảo tàng Hà Nội

UBND TP HN

Bộ VHTTDL

Sở Xây dựng

Cục di sản, Bảo tàng lịch sử, Bảo tàng cách mạng, các vụ cục có liên quan thuộc Bộ VHTTDL

2008 - 2010

7

Phục dựng Điện Kính thiên.

UBND TPHN

Bộ VHTTDL

Trung tâm bảo tồn di tích Thành Cổ - Cổ Loa

Cục DSVH, các Cục, vụ có liên quan thuộc Bộ VHTT

2007 - 2010

8

Xây dựng Rạp chiếu bóng ngoại thành

UBND TP HN

Bộ VHTTDL

Sở VHTT

Vụ KHTC

2008 - 2010

9

Xây dựng chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long

 

UBND TPHN

Bộ VHTTDL

Sở VHTT

Các Cục, Vụ có liên quan

2008

10

Quy hoạch phát triển ngành VHTTDL đến năm 2020.

UBND TP HN

Bộ VHTTDL

Sở VHTT

Các Cục, Vụ có liên quan

2008

 

- Quy hoạch mạng lưới thiết chế VHTTDL

 

 

Sở VHTT

Vụ Kế hoạch, Tài chính

2008

 

- Quy hoạch Quảng cáo

 

 

Sở VHTT

Cục Văn hoá cơ sở

2008

 

 

- Quy hoạch Thư viện

 

 

Sở VHTT

Vụ Thư viện

2008

 

- Quy hoạch Tượng đài

 

 

Sở VHTT

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

2008

 

- Quy hoạch nhà văn hóa, TT Văn hóa

 

 

Sở VHTT

Cục Văn hoá cơ sở

 

 

- Quy hoạch nhà hát, rạp chiếu phim

 

 

Sở VHTT

Cục Nghệ thuật biểu diễn

 

 

- Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng kháng chiến và các công trình văn hóa mới của Thủ đô

 

 

Sở VHTT

Cục Di sản Văn hóa

 

11

Khu di tích Thành cổ Hoàng Thành

UBND TP HN

Bộ VHTTDL (Phối hợp đôn đốc Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng)

Sở VHTT

Cục Di sản Văn hóa

2008 - 2010

 

- Hoàn thiện bàn giao khu di tích Thành Cổ - Hoàng Thành để TP Hà Nội quản lý

 

 

 

 

 

Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa  Thành Cổ

Cục Di sản Văn hóa

2008 - 2010

 

- Lập hồ sơ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt và đề nghị UNESCO xếp hạng là di sản VH thế giới

 

 

 

 

 

Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa  Thành Cổ

Cục Di sản Văn hóa

2008

 

- Quy hoạch bảo tồn phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa

 

 

Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa  Thành Cổ

Cục Di sản Văn hóa

2008

12

Phố cổ Hà Nội

UBND TP HN

Bộ VHTTDL

UBND quận Hoàn Kiếm, Ban quản lý Phố cổ HN

Cục Di sản Văn hóa

2008 - 2010

13

Sản xuất phim truyện, phim truyền hình, phim hoạt hình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

UBND TP HN

Bộ VHTTDL

VP BCĐ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long

Cục Điện ảnh

2008 - 2010

14

Xây dựng Nhà hát lớn Thăng Long (Đa năng)

UBND TP HN

Bộ VHTTDL

Sở Xây dựng, VHTT

Cục Nghệ thuật biểu diễn

2008 - 2010

15

Xây dựng chương trình giao lưu hợp tác văn hóa, du lịch với các tỉnh, thành phố và các nước trong khu vực và quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế

UBND TP HN

Bộ VHTTDL

Sở VHTT

Cục Hợp tác quốc tế,

Vụ KHTC

2008 - 2009

16

Triển khai cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

UBND TP HN

Bộ VHTTDL

Sở VHTT

Cục Văn hoá Cơ sở

2008 - 2010

 

- Xây dựng Người Hà Nội Thanh lịch văn minh

 

 

Sở VHTT

 

 

 

- Xây dựng gia đình văn hóa

 

 

Sở VHTT

 

 

 

- Xây dựng tổ dân phố văn hóa

 

 

Sở VHTT

 

 

 

- Xây dựng Làng văn hóa

 

 

Sở VHTT

 

 

 

- Xây dựng khu dân cư văn hóa

 

 

Sở VHTT

 

 

 

- Xây dựng đơn vị văn hóa

 

 

Sở VHTT

 

 

17

Địa điểm đất xây dựng Cục bản quyền tác giả

Bộ VHTTDL

UBND TP HN

Sở QHKT

Cục Bản quyền tác giả

2008 - 2010

18

Giải phóng mặt bằng các hộ dân trong các cơ sở thuộc Bộ VHTTDL

Bộ VHTTDL

UBND TP HN

Sở QHKT, UBND quận, huyện liên quan

Vụ KHTC

2008  2010

 

 

19

Tổ chức liên hoan múa rối quốc tế lần thứ 2 tại Hà Nội

Bộ VHTTDL

UBND TPHN

Các cục, vụ có liên quan

Sở VHTT

2010

II

LĨNH VỰC THỂ THAO

 

 

 

 

 

1

Xây dựng Cung thi đấu điền kinh trong nhà phục vụ đăng cai ASIAN Indoor Game 3 năm 2009

UBND TP HN

Bộ VHTTDL

Sở TDTT, Ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới

Tổng cục Thể dục Thể thao

2008  Tháng 9/2009

2

Tổ chức các giải thi đấu Quốc tế

UBND TP

Bộ VHTTDL

Sở TDTT

Tổng cụ Thể dục thể thao

2008

3

Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng vận động viên, huấn luyện viên

UBND TP

Bộ VHTTDL

Sở TDTT

Tổng cục Thể dục Thể thao

2008  2010

III

LĨNH VỰC DU LỊCH

 

 

 

 

 

 

1

Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức Nam du lịch quốc gia 2010 tại Hà Nội.

UBND TP

Bộ VHTTDL

Sở Du lịch

Tổng cục Du lịch

2010

2

Tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế năm 2010

UBND TP

Bộ VHTTDL

Sở Du lịch

Tổng Cục du lịch

2010

3.

Xây dựng chiến lược phát triển hệ thống khách sạn đến năm 2020

UBND TP

Bộ VHTTDL

Sở Du lịch

Tổng Cục Du lịch

2008 - 2010

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác