743/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3690/VTDTTDL- QLDS ngày 20/12/2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội về việc Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử - văn hóa Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội (kèm theo hồ sơ).

Sau khi xem xét hồ sơ và kiểm tra hiện trạng di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Cơ bản thống nhất nội dung Dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử Phù Đổng, bao gồm các hạng mục: Đền Thượng (Tu bổ giếng, kè ao, tôn tạo Nhà khách, phục hồi sơn thếp hệ khung...); chùa Kiến Sơ (tu bổ Tam quan, Nhà Ni, xây dựng lại Nhà tạo soạn, bếp, vệ sinh); đền Hạ (tu bổ hậu cung, khu Cổ Trạch, xây dựng Nhà từ đền, nhà vệ sinh, kè ao); tu bổ Miếu Ban; phục hồi đình Hạ mã; tôn tạo Nhà thường trực bảo vệ di tích, tổng thể sân vườn và hạ tầng kỹ thuật. Bộ - Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Nhà khách đền Thượng: không làm cột đồng trụ, cần sử dụng kết cấu vì kèo quá giang cột trốn để tăng diện tích sử dụng.

- Nhà Ni của chùa: cửa vào hai gian bên từ mặt trước chỉ làm 2 cánh.

Cần điều chỉnh thiết kế Nhà thường trực, bảo vệ di tích theo hình thức tường hồi bít đốc.

- Không làm cầu vào đền Hạ, chỉ gia cố, tôn tạo đường hiện có.

- Không sơn thếp lại các đồ thờ và Nhà tàu ngựa.

- Các bóng đèn, công tắc, ổ cắm không lắp trực tiếp trên cấu kiện, hệ thống dây dẫn phải được che khuất để đảm bảo mỹ quan cho các hạng mục của di tích.

- Hồ sơ cần bổ sung căn cứ pháp lý hiện hành về di sản văn hóa và xây dựng, thiết kế nhà bao che phục vụ thi công tu bổ di tích.

- Đối với việc phục hồi đình Hạ Mã: các cấu kiện của đình đã bị sụp đổ trước đây cần được phân loại, do vẽ chi tiết để xác định hình thức vì kèo và diễn giải phương án phục hồi bằng bản vẽ.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên để hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Giao Cục Di sản văn hóa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (03), NMK.07.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác