77/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón chỉ huy, nghệ sỹ và tố chức chương trình hòa nhạc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biếu diễn và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam phối hợp với Nhà hát Yokohama Minato Mirai Hall (Nhật Bản) mời nhạc trưởng Honna Tetsụji, ca sỹ Koda Hiroko, Fukushima Akiya, Kanoh Etsuko, Ohyama (người Nhật Bản) và các nghệ sỹ Việt Nam cùng Dàn hợp xướng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam đến tập luyện và biểu diễn chương trình hòa nhạc “Opera Bamboo Princess”.
- Thời gian luyện tập và biểu diễn: từ ngày 01/02 đến ngày 7/02/2015.
- Thời gian biểu diễn: 20h00, ngày 6/02 và ngày 7/02/2015 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.
Điều 2. Kinh phí:
+ Nhà hát Yokohama Minato Mirai Hall (Nhật Bản) chịu toàn bộ các chi phí tổ chức chương trình như: thuê nhà hát, tiền ăn, ở, đi lại và thù lao cho chỉ huy, soloist, hợp xướng, tiền tập luyện, biểu diễn, phục vụ chương trình cho cán bộ, diễn viên Dàn nhạc, tiền in ấn, quảng cáo và các chi phí tố chức chương trình khác.
+ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức tập luyện, biểu diễn, lễ tân, đón tiếp.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, HTQT, VTA.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác