79/2017/NĐ-CP

TT - Nguyễn Xuân Phúc Theo CHÍNH PHỦ -

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

200717155410.pdf

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác