79/BVHTTDL-HTQT

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thành lập Trung tâm Văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin thành lập Trung tâm Văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam nhằm mục đích tăng cường tình hữu nghị, hợp tác và giao lưu trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học và kinh tế giữa hai nước. Trong thời gian đầu, Trung tâm sẽ chủ yếu hoạt động tại Hà Nội và các vùng lân cận. Trung tâm Văn hóa Ấn Độ dưới sự kiểm soát hành chính của Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, của Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ và của Bộ Văn hóa Ấn Độ tại New Delhi và là một tổ chức phi lợi nhuận. Các hoạt động chính của Trung tâm gồm:

1. Tổ chức các lớp dạy Yoga, dạy nhạc và nhạc truyền thống, dạy tiếng Anh và tiếng Hindi, các lớp thủ công mỹ nghệ Ấn Độ.

2. Biểu diễn ca múa nhạc Chiếu phim.

3. Phòng đọc sách và thư viện.

4. Triển lãm Hội thảo.

5. Tổ chức sự kiện xúc tiến liên quan (du lịch, kinh tế, thương mại..).

6. Phối hợp với Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ tổ chức sự kiện văn hóa.

7. Hợp tác với các hoạt động của cộng đồng Ấn Độ tại Việt Nam.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Quý Bộ/Cơ quan nghiên cứu, sớm cho biết ý kiến về các đề nghị thuộc lĩnh vực mình phụ trách do phía Ấn Độ nêu ra.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, VTA.6.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác