812/TB-BV

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ quốc tế du lịch thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC) năm 2011

Ngày 16 tháng 3 năm 2011, tại văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ quốc tế du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 (ITE HCMC). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch và lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ quốc tế du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 và đại diện các đơn vị phát biểu ý kiến, Thứ trưởng kết luận:

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và trực tiếp là Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công 6 lần Hội chợ quốc tế du lịch thành phố Hồ Chí Minh góp phần xây dựng và xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam. Để nâng tầm Hội chợ ITE HCMC thành sự kiện quan trọng của ngành du lịch Việt Nam có tầm ảnh hưởng tới khu vực, quốc tế:

1. Nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức, phấn đấu xây dựng thương hiệu Hội chợ ITE đến năm 2015 là Hội chợ du lịch quốc tế thường niên có uy tín trong khu vực Asean. Giao Tổng cục Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đề án tổ chức Hội chợ ITE giai đoạn 2011 – 2015 (trong đó làm rõ tầm nhìn, mục tiêu, quy mô, tính chất, chủ đề thời điểm, lộ trình, cơ chế thực hiện… mang tính chuyên nghiệp, liên hệ hữu cơ với các Năm Du lịch quốc gia) báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 31/5/2011.

2. Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị kế hoạch tổ chức Hội chợ ITE năm 2011, đề xuất Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, quy chế tổ chức, tổng dự toán trước ngày 30/4/2011. Giao Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn, phối hợp và tạo điều kiện để Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và tổ chức đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

3. Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ trong việc tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư hạ tầng du lịch đồng bằng sông Cửu Long trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long dự kiến tổ chức tháng 9-10/2011 do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- BCĐ Tây Nam Bộ (để phối hợp);

- UBND TP Hồ Chí Minh (để phối hợp);

- Các đơn vị: TCDL, Vụ KHTC;

- Sở VHTTDL TP Hồ Chí Minh;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác