822 /BVHTTDL-LVHDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 822 /BVHTTDL-LVHDL ngày 15 tháng 03 năm 2013 Về việc huy động cộng đồng tham gia các hoạt động Chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam

Kính gửi:     

- Ủy ban Nhân dân các Tỉnh Hà Giang, Sơn La,

Lạng Sơn, Bắc Giang, Hòa Bình, Bắc Kạn;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Hà Giang,

Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hòa Bình, Bắc Kạn.

     

Thiết thực chào mừng 5 năm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 theo Quyết định 1668/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, chào mừng năm Gia đình Việt Nam 2013, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với nền văn hóa của các dân tộc Việt Nam, tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động Chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4/2013 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Để tổ chức thành công Chương trình, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tăng cường giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, vùng miền, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban Nhân dân các Tỉnh Hà Giang, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hòa Bình, Bắc Kạn quan tâm, ủng hộ và giao nhiệm vụ cho các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử đoàn các cộng đồng dân tộc của địa phương tham gia các hoạt động Chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4/2013 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Thành phần tham gia:

+ Tỉnh Hà Giang: Dân tộc Mông, Dao

+ Tỉnh Sơn La: Dân tộc Thái

+ Tỉnh Lạng Sơn: Dân tộc Nùng

+ Tỉnh Bắc Giang: Dân tộc Sán Chay, Sán Dìu

+ Tỉnh Hòa Bình: Dân tộc Mường

+ Tỉnh Bắc Kạn: Dân tộc Tày

- Số lượng: mỗi dân tộc 12-15 người, riêng dân tộc Mông từ 25 - 30 người

Đối tượng:

- Người có uy tín trong cộng đồng (nhân sỹ trí thức, già làng, trưởng bản, nghệ nhân…) là người dân tộc thiểu số, hạt nhân văn hóa văn nghệ quần chúng, hạt nhân thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, cán bộ nghiệp vụ.

- Người có khả năng chế biến, giới thiệu ẩm thực đặc trưng của dân tộc

- Người có khả năng tham gia giới thiệu và bán sản vật các loại của dân tộc mình tại không gian chợ vùng cao phía Bắc trong các ngày 19-21/04/2013.

2. Thời gian, địa điểm:

03 ngày (từ ngày 19/04/2013 đến ngày 21/04/2013, chưa bao gồm ngày đi, về. (Lịch hoạt động dự kiến của từng ngày được gửi kèm theo công văn này)    

- Địa điểm: Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

3. Nội dung hoạt động của các cộng đồng:

3.1. Trực tiếp tham gia và đóng vai trò Chủ thể văn hóa ở Nội dung “Chợ vùng cao phía Bắc”, diễn ra trong 03 ngày 19-21/04/2013.

3.2. Tham dự và đóng góp tiết mục cho “Chương trình Nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4/2013” được truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV4, VTV5. (Ban Tổ chức có thể sẽ lựa chọn một số tiết mục đặc sắc của các dân tộc tham gia để trình diễn Chương trình này. Việc lựa chọn các tiết mục dựa trên đăng ký của các đơn vị được huy động và phù hợp với nội dung, chủ đề của chương trình.)

3.3. Tham gia giao lưu văn nghệ, thể thao dân tộc, giữa cộng đồng và du khách.

3.4. Tham gia các hoạt động khác

3.5. Mỗi đoàn tham gia sẽ thực hiện các công việc như sau:

(1). Mỗi dân tộc lựa chọn từ 02-04 món ăn tiêu biểu, ẩm thực dân tộc đặc trưng của từng dân tộc để giới thiệu quá trình sơ chế, chế biến, tham dự nội dung Chợ vùng cao phía Bắc, theo kế hoạch được phê duyệt. Các dân tộc ngoài chuẩn bị ẩm thực thì còn chuẩn bị các sản vật, rau, củ, quả, đồ khô, rượu, bánh kẹo truyền thống dân tộc, thổ cẩm hàng hóa thủ công mỹ nghệ đặc trưng dân tộc để bán, giới thiệu tại Chợ vùng cao phía Bắc trong 3 ngày, từ 19-21/04/2013.

(2). Mỗi dân tộc lựa chọn những nét văn hóa tiêu biểu, đặc sắc, để giới thiệu cho du khách tại nhà ở dân tộc mình và tại Chợ vùng cao. 

(3). Mỗi dẫn tộc chuẩn bị từ 02-04 tiết mục dân ca, dân vũ, trình diễn nhạc cụ, đăng ký với Ban tổ chức để xây dựng chương trình cụ thể. Ban Tổ chức có thể lựa chọn một số tiết mục đặc sắc của các dân tộc để trình diễn.

(4). Mỗi dân tộc đăng ký tổ chức và tham gia võ thuật dân tộc hoặc trò chơi dân tộc để Ban tổ chức để xây dựng chương trình cụ thể

(5). Mỗi dân tộc đăng ký thi đấu giao lưu các môn thể thao Đẩy gậy, Nhảy bao bố, Kéo co (có thể cả 3 môn) để Ban tổ chức xây dựng chương trình thi đấu cụ thể.

(6). Các dân tộc xem xét có thể hiến tặng hiện vật của dân tộc mình (đặc biệt khuyến khích hiến tặng trang phục dân tộc) để tặng lại Ban Tổ chức, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam trong dịp sự kiện này.

(7). Một số hoạt động khác theo yêu cầu của Ban Tổ chức và sẽ được thông báo trước.

Trong thời gian từ ngày 15-30/03/2013, Ban Tổ chức sẽ cử các đoàn đi khảo sát và làm việc trực tiếp với các địa phương có dân tộc được huy động để thống nhất các vấn đề. Lịch làm việc sẽ được thống nhất trước.

4. Kinh phí thực hiện:

- Những đại biểu có hưởng lương từ NSNN theo chế độ tài chính hiện hành do cơ quan quản lý chi trả.

- Những hoạt động tổ chức đưa đón và tập huấn tại địa phương, do đơn vị địa phương cử đoàn đi chịu trách nhiệm.

- Kinh phí đi lại từ địa phương - Hà Nội và ngược lại, ăn ở, tổ chức hoạt động tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam từ kinh phí hoạt động sự nghiệp văn hóa năm 2013 của Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh tham gia Chương trình và gửi đăng ký Đoàn (Quyết định, Kế hoạch, thành phần, nội dung… tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Số 01 Hoa Lư, Hà Nội, trước ngày 05/04/2013)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Vụ VHDT;

- Lưu: VT, LVHDL, T.30.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác