831/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón nghệ sỹ nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
 Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1, Cho phép Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón nhạc trưởng David Alan Miller (Hoa Kỳ) và nghệ sỹ piano Ilya Rashkovskiy (Nga) vào Việt Nam luyện tập và biểu diễn “Chương trình hòa nhạc đặt vé trước số 79”.
- Thời gian luyện tập và biểu diễn: từ ngày 24/3 đến 04/4/2015.
- Thời gian, và địa điểm biểu diễn: 20h ngày 03 và 04 tháng 4 năm 2015 tại Nhà hát Lớn (số 1 Tràng Tiền, Hà Nội),
Điều 2. Kinh phí:
- Các nhà tài trợ chí khách sạn, vé máy bay cho chỉ huy và các nghệ sỹ,
- Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chịu chi phí in ấn, quảng cáo, thuê nhà hát, thù lao cho chỉ huy và nghệ sỹ piano, tiền tập luyện, biểu diễn và phục vụ chương, trình cho cán bộ, diễn viên, lễ tân, đón tiếp và các chi phí tổ chức chương trình khác (trích từ nguồn kinh phí thường xuyên của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam năm 2015,
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Lưu; VT HTQT, PTT (8).
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác